logo

Тест: Задачи от изпити с неравенства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от числата е решение на неравенството 37 + x < 5x - 7?
2
Решенията на неравенството 12-4x\geq 0 се представя с интервала:
3
Кое от числата е решение на неравенството -5x > 15?
4
Вярно ли е, че за всяка стойност на x изразът x^5-x^3\left ( x^2+x \right )приема само неположителни стойности?
5
Кое от посочените неравенства не са верни?
6
Да се реши неравенството \left ( x-4 \right )\left ( x-3 \right )\geq 4+\left ( 3-x \right )^2.
7
Ако a > b, кое от неравенствата е винаги вярно?
8
Свържи правилно всяко неравенство с неговото решение.
9
Чрез интервала \left [ -3; +\infty \right ) се представят решенията на неравенството:
10
Решенията на неравенството   \frac2x-13< \frac3x+74 са:
11
Решенията на неравенството \frac3x+44\leq \fracx-23+x са:
12
Да се намери най-малкото цяло число, което е решение на неравенството \left ( 2+\fracx3 \right )^2-\fracx-10,2< \fracx3\left ( 4+\fracx3 \right )+5x+10.
13
Естественото число m увеличих три пъти и получих число, по- малко от 21. Кое е най- голямото число m, за което това е вярно?
14
Намалих 6 пъти естественото число n и получих число, по-голямо от 1,8. Кое е най-малкото число n, за което това е вярно?
15
Намери сбора на целите отрицателни числа, които са решения на неравенството x(x - 1) < x² + 4,7.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 7. клас на тема "Задачи от изпити с неравенства". В него ще ти предложим неравенства, които са давани на изпити на НВО в 7. клас. Със задачите ще упражниш знанията си за числовите неравенства; ще проверяваш дали дадени неравенства са верни, ще търсиш интервали на решение. По даден интервал ще намираш неравенството, на което принадлежи, ще намираш сбора от решенията на дадено неравенство, най-голямо и най-малко решение. Попълни пропуските си и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се