logo

Тест: Приложение на линейни неравенства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кои стойности на x изразът (x-3)² - x(x + 4) е по-голям от 5?
2
Кои от числата -2; 1,9; 7,9; 11,5 са решения на неравенството 3(x + 2) - 4(x + 1) > 0?
3
Кои от числата -1; 0; 7,9; 8 не са решения на неравенството 4(x - 5) - 8 > 0?
4
За кои стойности на x изразът \frac12\left ( \frac2x+32+1 \right )-\fracx-44 е по-голям от 5?
5
Вярно ли е, че (x - 1)² - (x + 1)² + 4x ≥ 5  за всяко x?
6
Сборът на целите числа, за които е изпълнено неравенството -3 < x ≤ 5, е:
7
Намери естествените числа, които са решение на неравенството \left ( -2x+1 \right )^2+\left ( 2x-3 \right )\left ( -2x-3 \right )\geq \frac3x-12-\frac2x+13?
8
Кое е най-голямото цяло число, за което \left ( 2-x \right )^2-\left ( x-1 \right )\left ( x-3 \right )> \frac12\left ( \frac2x-13-\fracx+12 \right )-1?
9
Свържи всяко неравенство с най-голямото му цяло решение.
10
Намери сбора на естествените числа, които са решения на неравенството \fracx-27-\left ( x-\frac9x+72 \right )\leq 36.
11
Намери цялото отрицателно число, което е решение на неравенството \fracx-12-\frac5x3\leq 2.
12
Кое е най-голямото цяло решение на неравенството \frac12\left ( 2x+4 \right )+2x^2>x\left ( 2x-1 \right )+\frac13\left ( -6+18x \right ), заключено между числата -5,5 и -1?
13
Намери най-голямото цяло число, което е решение на неравенството \fracx0,5-\fracx0,2> 1-x.
14
Намери най-малкото цяло число, което е решение на неравенството \frac2x+\frac134-\frac3x-\frac122< \fracx+0,53-\frac2x+\frac162.
15
Намери сбора от целите положителни числа, които са решения на неравенството x\left ( x+2 \right )\left ( x-2 \right )-\left ( x-3 \right )\left ( x^2+3x+9 \right )\geq 5x-1.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Приложение на линейни неравенства" ще упражниш знанията си за решаване на неравенства. Ще търсиш конкретни решения в интервалите, ще търсиш най-голямо и най-малко решение в интервал, ще намираш сбор от конкретни  положителни или отрицателни цели решения в даден интервал. Направи теста и попълни пропуските си в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се