logo

Тест: Свойства на деление на рационални числа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое частно НЕ Е равно на -7?
2
Вярно ли е, че -5:7=\frac-57 ?
3
Отбележи вярното 8:(-9)=
4
Реципрочното число на числото \frac17 е числото:
5
Вярно ли е, че ако умножим или разделим числителя и знаменателя с едно и също рационално число, различно от 0, дробта не се променя?
6
Отбележи вярното: \frac545=
7
Съкрати дробта: \frac-49-63=
8
Приведи дробта -\frac812 към дроб със знаменател 36.
9
Произведението на числото -\frac1116 и реципрочното му число е:
10
Пресметни израза, като приложиш разпределително свойство 3,8:(-2)+0,2:(-2)=
11
Пресметни израза 13,2:(-0,5)+6,8:(-0,5)=
12
Пресметни -\frac1235.\frac35:\frac17=
13
Намери стойността на израза -21,6:\left ( -\frac310 \right ).\frac118=
14
Намери стойността на израза по рационален начин: \frac-9209,12+8:9,12
15
Раздели числото -2 на сбора на числата -0,75 и -0,25. Получения резултат умножи с реципрочното число на числото (-2). Какво получи?

Описание на теста

В онлайн теста "Свойства на деление на рационални числа" по математика за 6. клас ще провериш как си усвоил свойствата на деление на рационални числа. Можеш ли да прилагаш основно свойство на дробите и разпределително свойство с рационални числа? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш свойствата и да ги използваш за рационално решаване на задачите по математика. Реши теста, за да си уверен в знанията си и да станеш от най-добрите по математика в 6. клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се