logo

Тест: Свойства при умножение на обикновени дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:  \fracab.\fraccd=\fraccd.\fracab ?
2
Открийте липсващите числа.
  •  \frac713.\frac56=\frac5*.\frac*13
3
Пресметнете:
  • \frac611.\frac2227.9
4
Извършете умножението:
  •  \frac59.\frac310.\frac27
5
Проверете решението и посочете дали е вярно или грешно.
  • \left ( \frac1516-\frac512 \right ).\frac415=\frac537
6
Пресметнете, като използвате разпределителното свойство на умножението.
  • \left ( \frac45+\frac3625 \right ).\frac1518
7
Умножете смесените числа:  3\frac35 и 2\frac29.
8
Свържете вярно.
9
Проверете дали 1\frac19.1\frac15=1\frac13 и посочете дали е вярно или не.    
10
Посочете верен отговор:
  • \frac548.\frac815.\frac3045
11
Намерете лицето на квадрат с дължина на страната 1\frac23 cm.
12
Ако разликата на  \frac34 и \frac58  умножим с \frac45, ще получим:
13
Пресметнете израза: A=a+\frac23.b, ако a=2\tfrac12,b=\frac34.
14
Мама Зайка купила за четирите си малки зайчета 20 хрупкави моркова. На всяка от децата си тя дала по 2\tfrac14 моркова. Колко общо моркова са изяли зайчетата и колко моркова са останали?
15
От градината си семейство Иванови прибрали набраните домати в 10 големи и 12 малки касетки. В големите касетки имало по 8\tfrac12kg домати, а в малките- по 5\tfrac12kg домати. Колко килограма домати са прибрали семейство Иванови?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Свойства при умножение на дроби". Тук ще тествате знанията си за умножение на дроб с дроб: \frac{a}{b}.\frac{m}{n}=\frac{a.m}{b.n}, смесено число със смесено число. Ще се уверите дали знаете и можете да прилагате свойствата на умножението на дроби: разместително a.b=b.a, съдружително \left ( a.b \right ).c=a.\left ( b.c \right ), разпределително свойство на събирането/изваждането и умножението  \left ( a+/-b \right ).c=a.c+/-b.c. Ще умножавате повече от две дроби. Ще пресмятате изрази. Ще решавате практични текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се