logo

Тест: Умножение на обикновени дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко верни умножения има?
  • 4.\frac32=6
  • 18.\frac13=7
  • \frac25.25=10
2
Умножете числото 3 с \frac512.
3
Умножете: \frac89.\frac36
4
Намерете произведението: \frac78.\frac1649.
5
Вярно ли е, че цяло число умножаваме с обикновена дроб, като умножим и числителя, и знаменателя с числото?
6
Свържете вярно отговорите.
7
Кое число е 5 пъти по-голямо от числото \frac310?
8
Вярно ли е, че обикновени дроби умножаваме като умножим числител с числител и знаменател със знаменател?
9
Колко се получава като умножим \frac57 с \frac1435?
10
Кое число да се сложи на мястото на \square, така че да е вярно \frac724.\square =\frac74
11
За една минута велосипедист изминава \frac35 km. Колко километра ще измине той за 10 минути?
12
Страните на правоъгълник ABCD са AB=\frac710cm и AD=\frac25cm. Намерете лицето S на правоъгълника.
13
От 1 kg жито се получават \frac45 kg брашно. Колко килограма брашно ще се получат от 45 kg жито?
14
Камен написал в събота \frac16 от домашната си работа по математика, а в неделя - \frac34 пъти повече от събота.
  • Свържете вярно.
15
Кола се движи със скорост \frac910km/min. Колко километра ще измине колата за половин час?  

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Умножение на обикновени дроби". Тук ще тествате знанията си за умножение на число с обикновена дроб n.\frac{a}{b}=\frac{n.a}{b} и умножение на дроб с дроб \frac{m}{n}.\frac{a}{b}=\frac{m.a}{n.b}. Ще се уверите дали знаете и умеете да умножавате дроби. Ще пресмятате числови изрази. Ще решавате текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се