logo

Тест: Събиране на дроби с различни знаменатели

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че за да съберем дроби с различни знаменатели, първо трябва да ги приведем към общ знаменател?
2
Пресметнете сбора: \frac37+\frac12.
3
Намерете сбора: \frac58+\frac316.
4
Кое равенство е вярно?
5
Вярно ли е, че \frac14+\frac16+\frac29=\frac2336?
6
Кой от сборовете е по-голям от 3?
7
Стойността на кой израз е равна на \frac1114?
8
Подредете по големина сборовете, започвайки от най- големия сбор.
9
Пресметнете:
  • 8\frac14+5\frac15 =
10
Свържете вярно.
11
Към сбора на дробите \frac512 и \frac716 прибавете \frac148.
12
Кое число трябва да поставите на мястото на звездичката?
  • \frac57+\frac*35=\frac2735
13
Кое е липсващото число: 3\tfrac56+1\tfrac14=\frac46+\square 12=5\tfrac112?
14
В две кани има съответно \frac36150L и 1\tfrac1925L вода. Намерете колко литра вода има общо в двете кани.
15
Пресметнете обиколката на фигурата:

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Събиране на дроби с различни знаменатели". Тук ще проверите дали знаете и умеете да събирате дроби с различни знаменатели. Ще събирате с различен брой събираеми: обикновени дроби и смесени числа. Ще превръщате дроб в смесено число. Ще проверите дадени сборове дали са верни или не. Ще решавате текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се