logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че всяко смесено число има цяла част и дробна част?
2
Посочете смесените числа.
3
Посочете смесено число с цяла част осем и дробна част две пети.
4
Посочете верен запис на числото двадесет и пет цяло и дванадесет двадесет и първи е:
5
Вярно ли е, че смесеното число е начин на записване на неправилна дроб?
6
Кои от твърденията за числото 16\frac35 са верни?
  • 1. Числото 16\frac35 е смесено число.
  • 2. Цялата му част е естественото число 16.
  • 3. Дробната му част е правилна дроб.
7
Превърнете неправилните дроби в смесени числа и свържете правилно.
8
Посочете правилно записване на смесените числа в неправилни дроби, като свържете правилно.
9
Кои цифри може да се поставят вместо * в смесеното число 3\frac*3, за да бъде дробната част правилна дроб?
10
Посочете верен запис на числото един час и двадесет и пет минути, записано в часове.
  • Упътване: 1 час има 60 минути.
11
Числото, от което при деление с 5 се получава частно 2 и остатък 3, е:
12
Кое най-голямо естествено число може да се запише на мястото на * в 3\frac*7 , така че да се получи смесено число?
13
Квадрат е разделен чрез разрязване по диагоналите му на 4 еднакви равнобедрени триъгълника.
  • Свържете правилно елементите.
14
Росен преплувал \frac135 дължини на басейн.
  • 1/ Колко цели дължини е преплувал Росен?
  • 2/ Колко части от последната дължина е преплувал и колко части са му  останали?
15
Оцветените части от шестоъгълниците могат да се изразят със смесено число. Попълни правилно:

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Смесени числа". Тук ще проверите дали умеете да превръщате неправилни дроби в смесени числа и обратно - смесените числа в неправилни дроби. Ще разпознавате смесени числа, неправилни дроби, правилни дроби. Ще посочвате числители или знаменатели в смесени дроби, за да бъдат дробните им части правилни или неправилни дроби. Ще проверите верни или грешни твърдения. Ще решите практични текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (138)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се