logo

Тест: Успоредник. Ромб

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя фигура е успоредник?
2
Кои са елементите на успоредник?
3
Какви са срещуположните страни на успоредник?
4
Коя фигура е ромб?  
5
Дължината на страната CD на успоредника от чертежа е равна на:
6
Как ще се промени обиколката на успоредник, ако едната му страна се намали с 4cm, а другата му страна се увеличи с 4cm?
7
Ако правите a, b, и са две по две успоредни и ако АР е успоредна на BQ, запишете всички успоредници на чертежа.
8
Броят на успоредниците на чертежа е: 
9
За четириъгълник MNPQ НЕ е вярно, че:
10
Свържете всеки четириъгълник със съответната му формула за периметър.
11
На чертежа са дадени успоредниците ABCD и ABMN. Кога четириъгълникът CMND е успоредник?
12
С кои точки да свържем точките А и В, за да се получи ромб?
13
Алея в градина има форма на правоъгълник, както е показано на фигурата. AB=30m, BC=MB=DN=15m. Намерете лицето на оцветената част от алеята, където са засяти червени рози.
  • Упътване: 1/ Намерете лицето на правоъгълната алея.
  • 2/ Намерете S\triangle MBC = S \triangle AND.
14
Намерете лицето на басейн в двор на хотел, който има форма на четириъгълника MPNQ от фигурата. Точките M и N са среди на страните AB и CD на правоъгълника ABCD. AM=AD=14m;
  • MP=QN=MQ=PN и лицето на триъгълник DAM е два пъти по-голямо от лицето на триъгълник DQN.
  • Упътване: Лицето на басейна намерете като извадите от лицето на ABCD сбора от лицата на триъгълниците, които са два по два с еднакви размери.
15
Пред блока на Иван има детска площадка с форма на квадрат. Тя има същата площ като площадката пред блока на Росен, която е правоъгълник с дължина 8 m и широчина с 6 m по-малка от дължината.
  • Колко метра е обиколката на площадката пред блока на Иван?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Успоредник". Тук ще проверите дали познавате фигурата успоредник.  Ще се запознаете с неговите елементи- върхове, страни, ъгли и диагонали. Ще можете да намирате периметър на успоредник, ако се знаят страните му и по даден периметър да намирате страна на успоредника. Ще откриете верни или грешни твърдения. Ще решите няколко практични задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се