new-logo

Тест: Притежателни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните местоимения имат пълни и кратки форми.
2
Формите на притежателните местоимения за 3 л., ед. ч. са еднакви за мъжки и женски род.
3
В коя подточка има изброени само притежателни местоимения за много притежатели?
4
Кратките форми се изменят по род и число.
5
На кой ред притежателното местоимение е във 2 л., мн. ч.?
6
На какъв въпрос отговаря притежателното местоимение в изречението „Моята песен бе избрана за химн на училището“?
7
Формите на притежателните местоимения в множествено число не се изменят по род.
8
Пълната форма на притежателното местоимение стои преди съществителното, което определя, а кратката – след него.
9
Попълни правилните форми на притежателните местоимения.
  • Използвай някои от формите – твой, твоя, твойъ, моето, мойто, техен, тяхен, техния.
10
В кои подточки местоименията показват множество притежатели?
11
В изречението има три притежателни местоимения.
  • В нашия клас дойде ново момиче и госпожата ми каза да я разведа из училището.
12
В изреченията има пропуснати местоимения. Свържи правилно местоименията и изреченията.
13
Попълни празните места в морфологичния разбор на местоименията.
14
Попълни празните места в морфологичния разбор на местоименията.
15
Попълни празните места с правилната форма на притежателни местоимения.
  • Домашното е мойо, а твойото си го напиши сам! В нашто училище има само един учител по музика.

Описание на теста

С онлайн теста „Притежателно местоимение“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за формите на този вид местоимения. Как се открива род и число? Какво означава един предмет да има един или много притежатели? Ще тестваш знанията си за правописните особености на притежателните местоимения. Чрез теста ще разбереш дали можеш да различаваш кратките форми на личните и на притежателните местоимения. Направи го, наваксай пропуските и постигай отлични резултати в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (161)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се