logo

Тест: Квадрат. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Единият от ъглите на ромб е равен на 90º. Вярно ли е, че даденият ромб е квадрат?
2
В правоъгълника ABCD страната AB е равна на страната AD. Вярно ли е, че ABCD е квадрат?
3
За квадрата ABCD е изпълнено:
4
В квадрата ABCD ∠ABD е равен на:
5
В четириъгълника ABCD диагоналите взаимно се разполовяват. Вярно ли е, че четириъгълникът е успоредник?
6
Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т.O. Периметърът на квадрата е 60 cm. Разстоянието от т.O до страната на квадрата е:
7
Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т. O. Разстоянието от т. O до страна на квадрата е 18cm. Лицето на квадрата е:
8
Страната на квадрат ABCD е равна на 5cm, а т. O е пресечна точка на диагоналите му. Лицето на триъгълника BOC е:
9
През върховете на квадрат са построени прави, успоредни на диагоналите му. Четириъгълникът, образуван от тези прави, е:
10
Диагоналите на квадрат ABCD се пресичат в точка O. Точките E и F са среди съответно на AO и CO. Четириъгълникът BFDE е:
11
В правоъгълния ΔABC ъглополовящата на правия ъгъл при върха C пресича хипотенузата в точка L. Построени са отсечките LM || AC и LK || BC. Четириъгълникът CMLK е:
12
В окръжност са построени два взаимно перпендикулярни диаметъра AC и BD. Да се определи вида на фигурата ABCD.
13
В правоъгълния ΔABC с прав ъгъл при върха C ъглополовящата на правия ъгъл пресича хипотенузата в точка L. Построени са отсечките LM || ACи LK || BC. На колко градуса е равен ∠CLM?
14
В парцел с форма на правоъгълен равнобедрен триъгълник е вписан квадрат, на който единият ъгъл съвпада с правия ъгъл на триъгълника. Да се намери лицето на квадрата, ако катетът на правоъгълния триъгълник е 60m.
  • Упътване: Откриваш ли други правоъгълни равнобедрени триъгълници? 
15
Квадрат е вписан в равнобедрен правоъгълен триъгълник. Да се намери лицето на триъгълника, ако страната на квадрата е 8 cm.

Описание на теста

В онлайн теста "Квадрат. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще затвърдиш знанията си за квадрат. Тестът ще ти помогне да затвърдиш теоремите - признаци, с които да доказваш, че една геометрична фигура е квадрат и теоремите - свойсва за квадрат, които да използваш в задачите. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш знанията си за квадрат, както и за правоъгълник, ромб и успоредник и да станеш уверен в уменията си за решаване на задачи по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се