logo

Тест: Умножение на многочлен с многочлен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че...
  • Многочлен се умножава с многочлен, като всеки член на единия многочлен се умножи с всеки член на другия многочлен и се съберат получените едночлени.
2
Вярно ли е, че ако a+b  и c+d са многочлени, то
  • \left ( a+b \right )\left ( c+d \right )=ac+ad+bc+bd
3
Извърши умножението:
  • (x+3)(y+9)=
4
Вярно ли е, че ако a е едночлен, а b+c;d+e са многочлени, то a(b+c)(d+e)=a(bd+be+cd+ce)?
5
Произведението x(2x+3)(x+y)=
6
Извърши умножението и направи приведение:
  • (3x+2y)(x+y)=
7
Извърши умножението:
  • (x^2+2)(x^2-10)=
8
Извърши умножението:
  • (x-3)(2x^2+5)=
9
Извърши умножението:
  • (x-2)(x^2-x)=
10
Намери нормалния вид на многочлена:
  • y^3(1-y)+(y^2-9)(y^2+9)=
11
Извърши умножението и приведи в нормален вид:
  • (x-5)(x^2+2x+5)=
12
Намери стойността на израза A=(2x^2-x)(-x+2)+2x^3-1 за x=-1.
13
Едната основа на трапец е х cm, а другата е с 2 cm по-къса. Височината на трапеца е с 3 cm по-дълга от голямата основа. Изрази лицето на трапеца като многочлен.
14
Правилна шестоъгълна призма има дължина на основния ръб b cm и апотема на основата b-0,5 cm. Височината на призмата е с дължина b+4 cm. Изрази като многочлен обема на призмата.
15
Основата на права призма е правоъгълник с дължини на страните b cm и b+5 cm. Височината на призмата е с дължина b+10 cm. Изрази като многочлен обема на призмата.

Описание на теста

В онлайн теста "Умножение на многочлен с многочлен" по математика за 7. клас ще провериш можеш ли да умножаваш многочлен с многочлен. Задачите ще ти помогнат да разбереш знаеш ли правилото за умножаване на многочлен с многочлен и можеш ли да го прилагаш в задачите по математика и в практически задачи. Реши задачите от теста, за да бъдеш сред най-добрите по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (44)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се