logo

Тест: Умножение и деление на многочлен с едночлен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че (12 - 7).8 = 12.8 - 7.8?
2
Вярно ли е, че...
  • Умножаваме многочлен с едночлен, като всеки член на многочлена умножим с едночлена и приведем в нормален вид?
3
Произведението (3x-12).(-5x)=...
4
Вярно ли е, че:
  • 10a\left ( y^2-7y \right )=10a.y^2-10a.7y
5
Вярно ли е, че (7x-4y):3x=(7x-4y).\frac13x?
6
Извърши умножението 3xz\left ( z^2-x^2 \right ). Какъв е резултатът?
7
Извърши умножението 6ax\left ( y^2 -xy\right ). Отговорът е:
8
Извърши делението (4x^2-8x):2x=
9
Извърши означените действия, приведи в нормален вид и посочи верния отговор.
  • 2x^3-2x\left ( x^2 -x+4\right )=
10
Извърши означените действия, приведи в нормален вид и отговори правилно.
  • x^2(x^2-5x)-3(x^3-7x)=
11
Намери частното (4x^4+6xy+14x^3):(2x)=
12
Извърши действията (x+4)(2x)+(2x^2+8x):(2x)=
13
Двор има форма на четириъгълник, едната страна на който е с дължина х m, втората страна е два пъти по-дълга от първата, третата страна е три пъти по-дълга от първата и четвъртата страна е четири пъти по-дълга от първата страна. Ако кучето пазач направи две обиколки на четириъгълника, ще е изминало 400 m. Какви са дължините на страните на четириъгълника?
14
Учениците от 7 А клас закупили х билета за театър на цена 6 лв. за билет и с 10 билета повече на цена 8 лв за билет.
  • Изрази като многочлен сумата, която учениците платили.
15
Намери числената стойност на израза A=5x^2-5xy+5x(y+2) за x=1.

Описание на теста

В онлайн теста "Умножение и деление на многочлен с едночлен" по математика за 7. клас ще провериш можеш ли да умножаваш многочлен с едночлен. Ще си припомниш разпределително свойство, за да го прилагаш успешно в задачите. А знаеш ли как да разделиш многочлен на едночлен? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш правилата за умножение и деление на многочлен с едночлен, за да можеш да го прилагаш в задачите по математика и в практическите задачи. Реши задачите от теста, за да си най-добрият по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се