logo

Тест: Събиране и изваждане на многочлени

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разкрий скобите:
 • - (-5x + xy - 0,2y - 8)
2
Вярно ли е, че...
 • Многочлени се събират или изваждат, като се запишат в скоби и се свържат със знак "+" или "-" , разкрият се скобите и се приведе в нормален вид.
3
Отбележи верните отговори.
 • При събиране и изваждане на многочлени се спазват следните правила:
4
Вярно ли са разкрити скобите?
 • (5x + 2y) + (8x - y) = 5x + 2y + 8x - y
5
Вярно ли са разкрити скобите?
 • (5x + 2y) - (8x - y) = 5x + 2y - 8x + y
6
Дадени са многочлените:
 • u = 13x + y
 • v = -3x + 3y
 • Сборът на многочлените u + v =
7
Дадени са многочлените:
 • u = 13x + y
 • v = -3x + 3y
 • Разликата на многочлените u - v =
8
Дадени са многочлените:
 • u=x^3-3x^2-4x+12
 • v=2x^2+x-1
 • Сборът на многочлените u+v = ?
9
Дадени са многочлените:
 • u= x^2+x+1
 • v= 2x^2+x-1
 • Разликата на многочлените u-v= ?
10
Пресметни числената стойност на израза:
 • A=\left ( z^2-2zy+y^2 \right )+\left ( z^2+2zy+y^2 \right ) за z=1 и y=1
11
Даден е изразът: B=x^3-(7x^2-2x)+7x^2-1. За x=0 числената стойност на израза е равна на:
12
За кои стойности на променливите x;y изразът  A=(x+2y)-(x+y)-y-1 има стойност A=-1?
13
Парцел има форма на четириъгълник с дължини на страните d метра, d+2 метра, 2d метра и 2d+4 метра.
 • Изрази като многочлен в нормален вид дължината на необходимата мрежа за ограждане на парцела.
14
От фигурата ABCD е изрязан и премахнат полукръг, както е показано на чертежа. Ако знаеш, че една мерна единица на числовата ос е равна на у dm, намери лицето на останалата след изрязването част от фигурата (π = 3,14).
15
От фигурата ABCDE е изрязан и премахнат кръг, както е показано на чертежа. Ако знаеш, че една мерна единица на числовата ос е х cm, намери лицето на останалата след премахването част от фигурата (π = 3,14).

Описание на теста

В онлайн теста "Събиране и изваждане на многочлени" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли да събираш и изваждаш многочлени. Кои правила се спазват при събиране и изваждане на многочлени? Можеш ли да намираш числена стойност на израз, който е сбор или разлика от многочлени? Реши задачите от теста, за да бъдеш уверен в знанията си по математика за 7. клас. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се