logo

Тест: Многочлен. Нормален вид на многочлен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от изразите НЕ Е едночлен?
2
Нормалният вид на едночлена 5x2xay^2 е:
3
Вярно ли е, че:
  • Сборът на едночлени се нарича многочлен.
4
Вярно ли е, че:
  • Многочленът е цял рационален израз.
5
Вярно ли е, че:
  • Един многочлен е в нормален вид, когато е представен като сбор на неподобни едночлени.
6
Отбележи изразите, които са многочлени.
7
Кои от изразите НЕ са многочлени?
8
Сбор от колко едночлена е многочленът 2x^3y+5xy+6?
9
Сбор от колко едночлена е многочленът 2x^5y^2+7xy+7?
10
Приведи в нормален вид многочлена:
  • 2x^3x^3-5xy^2-12+5xy^2
11
Приведи в нормален вид многочлена:
  • -x^2+2xz-xz-4x^2-5
12
Приведи в нормален вид многочлена:
  • 4z^6+12-2z^6+3xz-2z^6-2xz
13
Приведи в нормален вид многочленаy^6-12+xz+y^6+3xz+6.
  • Намери произведението от коефициентите на едночлените в нормалния вид на многочлена.
14
Приведи в нормален вид многочлена -5xy+12xy+x^3-3x^3+3.
  • Намери сбора от коефициентите на едночлените в нормалния вид на многочлена.
15
Прав кръгов цилиндър има радиус \mathbfr и образуваща \l. Изрази като многочлен лицето на пълната повърхнина на цилиндъра, ако \pi =3,14.  

Описание на теста

В онлайн теста "Многочлен. Нормален вид на многочлен" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието многочлен. Цял рационален израз ли е многочленът? Едночленът многочлен ли е? Задачите от теста ще ти покажат можеш ли да привеждаш многочлен в нормален вид. Реши задачите от теста, за да придобиеш увереност и станеш най-добрият по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се