logo

Тест: Еквивалентни неравенства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че...
 • решение на дадено неравенство са всички числа, които поставени на мястото на неизвестното превръщат неравенството във вярно числово неравенство?
2
Две неравенства са еквивалентни, ако:
3
Неравенство, еквивалентно на дадено, се получава, когато:
4
Вярно ли е, че...
 • ако двете страни на едно неравенство се умножат или разделят с едно и също отрицателно число и се смени посоката на знака на неравенството, се получава неравенство, еквивалентно на даденото?
5
Отбележи неравенствата, еквивалентни на неравенството 2(х + 1) > 6.
6
Неравенството 2х + 12 > -4 e еквивалентно на:
7
Вярно ли е, че неравенствата 3.х < 18.x и x < 9 са еквивалентни?
8
Еквивалентни ли са неравенствата -20х < 10 и 20x > -10?
9
Неравенството 7у < 8y + 9 е еквивалентно на неравенството:
10
Неравенството 4х - 44 > 0 е еквивалентно на:
11
Неравенството 3(5x + 2) - 3(2x + 6) < 0 е еквивалентно на:
12
Eквивалентни ли са неравенствата?
 •  3x-\fracx3+10>-\frac23   и  x>-4
13
Вяра намислила едно число. Умножила го с числото 5. От полученото произведение извадила 8 и получила число, по-малко от 12.
 • Георги преценил, че е възможно тя да е намислила числото 2.
 • Антон смятал, че не е възможно намисленото число да е 2.
 • Кой от двамата е прав?
14
Учителят по математика намислил едно число. Ако към това число прибавим числото 5 и полученият сбор разделим на числото 4, ще се получи резултат, по-голям от числото 8.
 • Ангел преценил, че е възможно намисленото число да е 10.
 • Тони решил, че не е възможно намисленото число да е 10.
 • Кой е прав?
15
От парите, които имал, Петър похарчил 3 лв. за закуска. Останалите пари разделил с брат си Митко по равно и всеки имал по-малко от 5 лв.
 • Митко твърди, че е възможно Петър да е имал 15 лв. първоначално.
 • Петър твърди, че не е възможно да е имал 15 лв. първоначално.
 • Кой е прав?

Описание на теста

В онлайн теста "Еквивалентни неравенства" по математика за 7. клас ще преговориш кога две неравенства са еквивалентни. Задачите от теста ще ти помогнат да провериш знаеш ли какви еквивалентни преобразувания могат да се приложат върху неравенства. Какво се получава, ако в едно неравенство един израз се замени с тъждествено равен на него израз? А ако събираемо се прехвърли от едната страна на неравенството в другата страна на неравенството? Можем ли да умножим двете страни на неравенството с число? Реши задачите от теста, за да затвърдиш знанията си за неравенства и да станеш един от най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се