logo

Тест: Намиране на неизвестен множител, делимо, делител

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • Неизвестен множител х в равенството a.x = b се намира, като произведението b се раздели на известния множител а (x=b:a)?
2
Неизвестно делимо х в равенството x:a = b намираме, като...
3
Вярно ли е, че равенството x:a=b можем да запишем като  x.\frac1a=b ?
4
Вярно ли е, че в равенството a:x = b неизвестният делител х намираме, като...
5
Неизвестният множител х в равенството (-3).х = -18 е:
6
Намерете неизвестното x в равенството x.\frac17=-\frac349 .
7
Неизвестното делимо x в равенството x:(-3)=\frac59 e:
8
Неизвестното у в равенството у:0,2 = -5 е равно на:
9
Неизвестният делител х в равенството -36:х = -9 е:
10
Дадено е, че  -25:у = 0,5. Намерете неизвестното у.
11
Дадено е, че  \frac8x=-\frac14 . Неизвестното x e:
12
Дадено е, че (-2).х = (13-5). Неизвестното х = ?
13
С кое число трябва да умножим \frac45 , за да получим -8?
14
\frac13 от кое число е равна на реципрочното число на числото -\frac121?
15
Баба Надка почерпила децата със 7 ябълки. Всяко дете получило по половин ябълка. Колко били децата?

Описание на теста

В онлайн теста "Намиране на неизвестен множител" по математика за 6. клас ще провериш как си усвоил правилата за намиране на неизвестен множител, неизвестно делимо и неизвестен делител. С помощта на задачите от теста ще упражниш уменията за намиране на неизвестен множител x в равенството a.x=b като прилагаш правилото x=b:a; за намиране на неизвестно делимо x в равенството x:а=b като прилагаш правилото x=b.a; за намиране на неизвестен делител x в уравнението a:x=b като прилагаш правилото x=a:b. Реши задачите от теста и стани по-добър по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се