logo

Тест: Дължина на окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че радиусът е отсечка, която свързва центъра на окръжността с точка от окръжността?
2
Кое твърдение НЕ Е вярно?
3
Вярно ли е, че диаметърът на окръжност е отсечка, която свързва две точки от окръжността и минава през центъра на окръжността?
4
Вярно ли е твърдението:
  • Като разделим дължината на окръжността на диаметъра на окръжността, получаваме числото π.
5
Дължината на окръжност C=?
6
Древните хора използвали различни приближени стойности на числото π. Като прочетете твърденията по-долу, определете кои от древните жители пресмятали най-точно дължина на окръжност.
  • Жителите на Месопотамия смятали, че дължината на окръжността е 3 пъти по-голяма от диаметъра.
  • Древните египтяни смятали, че дължината на окръжността е 3,16 пъти по-голяма от диаметъра.
  • Древните римляни намирали дължината на окръжността, като диаметъра умножавали по 3,12.
  • В 3 век един китаец изчислил, че дължината на окръжността, разделена на диаметъра на окръжността, е число, равно на 3,14159.
7
Денят на числото π се празнува в месеца, отговарящ на цялата част на числото π и деня от този месец, отговарящ на дробната част на числото π до втори знак след десетичната запетая. Денят на числото π е:
8
Дължината на окръжност с радиус 2 метра (π≈3,14) е:
9
Измерени са четири дължини на окръжности (π≈3,14). Коя от окръжностите има най-голям диаметър?
10
Голямата стрелка на часовник е дълга 6 cm. Каква  дължина изминава върхът на стрелката за 1 час (π≈3,14) ?
11
Ако диаметърът d=15 cm, намерете дължината на окръжността (π≈3,14).
12
Кръгла покривка с диаметър 1,50 m трябва да се обиколи в края с дантелена ивица. Колко метра дантелена ивица са нужни (π≈3,14)?
13
Мария установила, че не й достига 1 cm, за да закопчае на ръката си гривна-верижка с дължина 18 cm. Ще може ли да закопчае на ръката си друга гривна с диаметър 6,5 cm (π≈3,14)?
  • Попълнете празното поле като изберете: ще може или няма да може.
14
Дължината на малката стрелка на часовник е 5 cm. Каква дължина ще измине върхът на малката стрелка от 3 до 9 часа (π≈3,14)?
15
  Каква е обиколката на външната рамка на прозореца, ако едно квадратно стъкло е с размери 40 cm на 40 cm (π≈3,14)?

Описание на теста

В онлайн теста "Дължина на окръжност" по математика за 6. клас ще преговорите основни понятия като окръжност, радиус, диаметър. Ще проверите как сте усвоили начина за намиране на дължина на окръжност, на какво е равно частното от дължината на окръжността и диаметърът на окръжността. Решете задачите от теста, за да сте уверени при работа с числото π, уверени в използване на формулата за намиране на дължина на окръжност C= \pi.2.r. Приятна работа и успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се