logo

Тест: Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че можем да намерим острите ъгли в правоъгълен триъгълник, ако знаем, че хипотенузата е два пъти по-голяма от негов катет?
2
Вярно ли е, че ако в триъгълник една от страните му е два пъти по-голяма от друга, то той е правоъгълен с остър ъгъл 30^\circ?
3
На чертежа △ABC е правоъгълен (∢C=90°) и ∢B=30º. Ако AB=5,2 cm и BC=4,5 cm, обиколката на триъгълника е:
4
Основата на равнобедрен триъгълник е 11,6cm, а височината към бедрото му е 5,8cm. Ъглите на триъгълника са:
5
На чертежа △ABC е равностранен със страна 16 cm и точка M е среда на AC. Ако MP⊥AB, то AP e:
6
В △MQP (∢P=90°) и ∢QMP=30º и MP=3 cm. Ако MQ=NQ, дължината на MN e:
7
На чертежа △ABC е правоъгълен (∢C=90°) и ∢BAC=30º. Ако AB+BC=21 cm, дължината на хипотенузата е:
8
В △ABC AC=BC=8 cm и външният ъгъл при върха А е 105º. Лицето на △ABC е:
9
В △ABC ∢ACB=105º и BC=12 cm. Ако CD е височина и AD=CD, дължината на AD e:
10
В правоъгълния △MNP MH e височината към хипотенузата NP. Ако PH=10,5 cm и PM=21 cm, дължината на PN е:
11
На чертежа △ABC е правоъгълен (∢C=90°), BL е ъглополовяща на ∢ABC и ∢ABL=30°. Отношението AC:LC е равно на:
12
Като използваш дадените означения, определи дължината х за всеки от чертежите.
13
На чертежа СН е височина в триъгълника АВС. Ако СН= ВН= 3,8 cm и АС= 7,6 cm, намери ъглите на триъгълника АВС.
14
На чертежа точка P от страната AB е такава, че \measuredangle CPB=150^\circ и CP=12cm. Ако S\triangle ABC=54cm^2, намери дължината на страната AB.
15
Като използваш дадените означения, подреди по големина във възходящ ред мерките на ъгъл x.

Описание на теста

В онлайн теста "Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса. Задачи" по математика за 7. клас те очакват още интересни задачи за правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°. Вече знаеш каква е връзката между дължините на катета срещу ъгъл 30° и хипотенузата. А на колко градуса са равни острите ъгли в правоъгълен триъгълник, ако единият катет е половината от хипотенузата? Откриваш ли триъгълници с това свойство в по-сложни чертежи? Можеш ли правилно да приложиш теоремите и да намериш търсените ъгли и дължини на отсечки? Направи този онлайн тест без грешка и се  подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се