logo

Тест: Перпендикуляр от точка към права

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако през точка A се построи права, перпендикулярна на правата а, може ли да се твърди, че от точка А е спуснат перпендикуляр към правата а?
2
Вярно ли е, че през точка А, нележаща на дадена права, минава само една права, перпендикулярна на дадената права а?
3
Ако правата b е перпендикулярна на правата а, то разстоянието от точка А до правата а наричаме дължината на отсечката:
4
Ако правата b е перпендикулярна на правата а, то сравни дължините на отсечките АВ и АD.
5
В триъгълника АВС ∠ADC=90º. Вярно ли е, че отсечката CD е перпендикуляр от т. С към АВ?
6
Правата а пресича отсечката АВ в точка О, която е среда на АВ. Разстоянието от точка А до правата а е 4 cm.
  • Намери разстоянието от точка В до правата а.
7
Дадено е, че а||b и точка D∈b, а точка G∈a. DF е разстоянието от точка D до правата а, а GЕ e разстоянието от точка G до правата b.
  • Отбележи вярното.
8
Дадено е, че а||b и точка D∈b, а точка G∈a. DF е разстоянието от точка D до правата а, а GЕ e разстоянието от точка G до правата b.
  • Ако DF=12 cm, то дължината на отсечката GE е:
 
9
Даден е правоъгълен триъгълник АВС (∠AСB=90º). Ако ∠ВАС=∠BCD=60º, то CD e:
10
Даден е триъгълник АВС, чиито височини АD и ВЕ се пресичат в точка Н. Ако ∠ВАС=65º и ∠АНЕ=35º, то ∠ЕАН е равен на:
11
Даден е триъгълник АВС, чиито височини АD и ВЕ се пресичат в точка Н. Ако ∠ВАС=65º и ∠АНЕ=35º, то ∠ACD е равен на:
12
Даден е триъгълник АВС, чиито височини АD и ВЕ се пресичат в точка Н. Ако ∠ВАС=65º и ∠АНЕ=35º, то ∠ABC е равен на:
13
В правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС (∠С=90º) точка М е среда на страната АВ. През точка А е построена права а, която е успоредна на ВС. MD е перпендикуляр от т. М към правата а, BE е перпендикуляр от т. В към правата а.
  • Ако АС=12,5 cm, намери разстоянието от точка В до правата а.
14
В правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС (∠С=90º) точка М е среда на страната АВ. През точка А е построена права а, която е успоредна на ВС. MD е перпендикуляр от т. М към правата а, BE е перпендикуляр от т. В към правата а.
  • Ако АС=9 cm, намери разстоянието от точка М до АС.
15
В правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС (∠С=90º) точка М е среда на страната АВ. През точка А е построена права а, която е успоредна на ВС. MD е перпендикуляр от т. М към правата а, BE е перпендикуляр от т. В към правата а.
  • Ако разстоянието от точка М до правата а е 6 cm, намери лицето на триъгълник АВС.

Описание на теста

В онлайн теста "Перпендикуляр от точка към права" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятията перпендикулярна права и перпендикуляр от точка към права. Какво е разстояние от точка до права? Колко перпендикулярни прави могат да се построят през една точка към дадена права? Реши теста, за да упражниш със задачите новите понятия и станеш един от най-добрите по математика в 7. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се