logo

Тест: Симетрала на отсечка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Симетралата на отсечка е права, която:
2
На кой от дадените чертежи правата MN е симетрала на отсечката AB?
3
На чертежа SAB е симетрала на отсечката AB и точка P е от симетралата. Вярно е, че:
4
На чертежа правата МР е симетрала на отсечката АВ. Градусната мярка на ∠ВРМ е:
5
На чертежа симетралата на страната AB пресича AC в точка М и ∠CAB=α. На колко е равен ∠AMB?
6
На чертежа точка P е от симетралата на отсечката AB и  ∠PAB=46°. Определи на колко градуса е равен всеки от ъглите.
7
Симетралите на отсечките AC и BC се пресичат в точка O. Aко AO=6 cm, AM=2,5 cm и CB=8 cm, определи дължините на отсечките.
8
В ΔABC симетралата на страната AB пресича страната BC в точка М. Ако BM:BC=1:2 и BC=12 cm, на колко сантиметра е равна AM?
9
На чертежа симетралите на страните AC и BC пресичат AB съответно в точките M и N. Ако АМ = 3 cm, MN = 2 cm и NB = 4 cm, периметърът на Δ MNC е:
10
На чертежа BL е ъглополовяща на  ∠ABC, а ML е симетрала на страната AB в ΔABC и ∠ACB = 93°. Ако ∠ABL = x то е вярно, че:
11
На чертежа BL е ъглополовяща на  ∠ABC, а ML е симетрала на страната AB в ΔABC и ∠ACB = 93°. Ъглите на триъгълника  АВС са:
12
Симетралите на страните AC и BC се пресичат в точка P от страната AB. Триъгълникът ABC e:
13
На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC=BC) и симетралата на BC пресича AB в точка N. Ако ∠ABC=32°, намери ъглите на ΔANC.
14
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако BM = 6 cm  периметърът на ΔCAM е 17 cm, намери дължината на BC.
15
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако ∠ABC=33°, на колко градуса е равен ∠CAB?

Описание на теста

В онлайн теста "Симетрала на отсечка" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил определението и теоремите за симетрала на отсечка. Какво представлява симетралата на една отсечка? Какви равни отсечки и ъгли се получават, когато свържем точка от симетралата с краищата на отсечката? Как да използваме тези толкова интересни свойства на симетралата при решаването на задачи? Този онлайн тест ще ти помогне отлично да се подготвиш за предстоящите изпитвания и контролни!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (120)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се