logo

Тест: Задачи от капитал. Определяне на депозита

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След изтичане на лихвения период началният капитал (депозитът), внесен в банка, нараства с определена сума, която е процент от началния капитал и се нарича:
2
Лихвата върху началния капитал K0 при лихвен процент p се получава по формулата:
3
Вярно ли е, че:
 • Нарасналият капитал (новата сума) намираме като към началния капитал прибавим лихвата?
4
Вярно ли е, че
 • Ако K0 e депозитът (началният капитал), p е лихвеният процент, то нарасналият капитал (новата сума) K се изчислява по формулата K=K0+\fracp100.K0?
5
Ако годишният лихвен процент е 2%, началният капитал (депозитът) e K0, а начислената лихва след една година е 4 лв, то:
6
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Отговори каква е начислената лихва върху началния капитал?
7
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Ако означим с K0 първоначалния капитал на Пестеливко, то лихвата е равна на:
 
8
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Началният капитал на Пестеливко е:
9
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • Отговори дали е вярно, че нарасналият капитал се получава, като към първоначалния капитал K0  прибавим лихвата.
10
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • След изтичане на лихвения период, лихвата по депозита K0 е:
11
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • Депозитът е:
12
Г-жа Димитрова внесла в банка депозит за една година при годишен лихвен процент 1,2% и след изтичане на периода началната сума нараснала с 60 лв. Какъв е бил депозитът и колко е нарасналият капитал (новата сума)?
13
Каква сума трябва да внесе в банката г-жа Банкова при 5% лихвен процент, за да получи след изтичане на лихвения период 150 лв. лихва?
14
Г-н Георгиев решава да отидe на екскурзия, която струва 240 лв., с парите от лихвата по своя депозит. Колко лева е бил депозитът на г-н Георгиев, ако лихвата за лихвения период е била 6%?
15
Г-н Иванов има 1000 лв. Ако ги внесе в банка за период от 1 година при лихвен процент 2%, след изтичане на лихвения период капиталът му ще нарасне. Ако целият нараснал капитал вложи в банка за още една година при същите условия, каква ще бъде сумата, която ще има след изтичане на втората година?

Описание на теста

В онлайн теста "Задачи от капитал. Определяне на депозита" по математика за 7. клас ще упражниш начина за намиране на депозита (началния капитал), ако са известни лихвеният процент и лихвата или са известни лихвеният процент и нарасналият капитал (новата сума). Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш основните понятия, използвани в задачи от капитал, както и основната формула за намиране на лихва. Реши задачите от теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас! Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се