logo

Тест: Сбор на ъглите в триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от дадените отговори \alpha ,\beta и \gamma не могат да са ъгли в един триъгълник?
2
В \bigtriangleup ABC  \sphericalangle BAC=37^\circ и  \sphericalangle ABC=67^\circ. Големината на \sphericalangle ACB e:
3
В \bigtriangleup MNP   \sphericalangle PMN=42^\circ20' и  \sphericalangle MNP=103^\circ10'. Определи градусната мярка на \sphericalangle MPN.
4
В правоъгълния триъгълник ABC  \sphericalangle C=90^\circ  и  \sphericalangle BAC е равен на \frac13  от правия ъгъл. Големината на  \sphericalangle ABC e:
5
Има ли триъгълник с два тъпи ъгъла?
6
На чертежа правата MN е успоредна на страната BC на  \bigtriangleup ABC. Определи вида на \bigtriangleup ABC според ъглите.
7
По данните от чертежа намери ъглите B и C.
8
В \bigtriangleup ABC ъгъл \gamma =66^\circ, а ъгъл \beta е два пъти по-голям от ъгъл  \alpha. Най-големият ъгъл на триъгълника е равен на:
9
Кое от твърденията е вярно?
10
За ъглите \alpha\beta и \gamma  на  \bigtriangleup ABC е изпълнено, че  \alpha :\beta :\gamma =3:2:4. Най-малкият от ъглите е:
11
В правоъгълния \bigtriangleup ABC за острите ъгли \alpha и \beta е изпълнено, че \alpha :\beta =1:4. Големините на тези ъгли са:
12
Свържи вярно всеки триъгълник с неизвестния му ъгъл x.
13
По данните от чертежа подреди по големина ъглите \alpha ,\beta ,\gamma ,\delta, започвайки от най- малкия ъгъл.
14
Намери ъглите на триъгълник АВС, ако съседните ъгли на  ∠А, ∠В и ∠С се отнасят така, както 5:4:3.
15
По данните от чертежа намери най-големия ъгъл.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас „Сбор на ъглите в триъгълник” ще затвърдиш знанията си за една от основните теореми в геометрията – „Сборът на ъглите на всеки триъгълник е 180 градуса”. Как по два дадени ъгъла да се намери третият ъгъл на триъгълника? На колко градуса е равен сборът на острите ъгли в правоъгълен триъгълник?  Как да съставим и решим уравнение, когато са ни дадени зависимости между ъглите? Реши задачите в този онлайн тест по математика  и ще се справиш отлично в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се