logo

Тест: Пробно контролно. Част 2. Основни геометрични фигури

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник с ъгли \alpha ,\beta и \gamma. Ако \alpha =\beta -20^\circ, \gamma =\beta +20^\circ. Да се намери ъгъл \beta.
2
В Δ ABC α : β : γ = 2 : 3 : 7. Вярно ли е, че Δ ABC е тъпоъгълен?
3
По данните от чертежа намери \measuredangle C.
4
Намери неизвестните ъгли на чертежа, ако a\parallel b.
5
Намери \measuredangle A на \bigtriangleup ABC от чертежа, ако AM и BN са ъглополовящи.
6
Намери ъглите на \bigtriangleup ABC, ако правите MN и AB са успоредни.
7
Правите a и b са успоредни, когато ъгъл x е равен на:
8
По данните от чертежа намери \measuredangle M.
9
От означенията на чертежа свържи всеки ъгъл с неговите градуси.
10
В \bigtriangleup ABC, с прав ъгъл при върха CCH е височина. Ако \measuredangle A= 46^\circ, да се намери \measuredangle BCH.
11
Да се намери ъгъла между правите AM и BN на чертежа.
12
По данните от чертежа свържи всяка права с нейната успоредна.
13
За коя стойност на ъгъл x правите a,b и c са успоредни?
14
На чертежа a\parallel b. Стойността на ъглите x и y е:
15
По данните от чертежа намери означените с букви ъгли.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Основни геометрични фигури. Пробно контролно" ще продължиш с видовете задачи, давани на контролно от тая тема. Ще провериш знанията си за видовете ъгли, получени при пресичането на две прави с трета и със свойствата на тези ъгли. Ще решаваш задачи от сбор от ъглите на триъгълник, външен ъгъл на триъгълник, ъглополовяща в триъгълник. Задачите са малко по-сложни от предното упражнение, но за да се подготвиш за отличен, трябва да ги упражниш. Напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се