logo

Тест: Перпендикулярни прави

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако един от ъглите, образувани при пресичането на две прави, е равен на 90º, то останалите три ъгъла са:
2
Правите m и n са перпендикулярни. Като използваш означенията на чертежа, намери големината на ∢AOB.
3
На чертежа правите a, b и c се пресичат в точка О и a ⊥ b. Градусната мярка на ъгъл x e:
4
Ъгълът между ъглополовящите на два съседни ъгъла:
5
На дадения чертеж ∢AOC и ∢BOC са съседни и OP^-->  и OR^-->  са съответно техни ъглополовящи. Ако ∢POC = 39º, колко градуса е ∢ROC?
6
На чертежа точките МО и лежат на една права и АО⊥ ВО. Намери \measuredangleАОМ и \measuredangleBON.
7
На дадения чертеж правите a и b са перпендикулярни и α:β:γ = 2:3:4. На колко градуса е равен ∢BOD?
8
На чертежа AB ⊥ CD и ъгъл α е 25% от ъгъл β. Колко градуса е ∢CON?
9
На дадения чертеж AO⊥BO, CO⊥DO, ∢BOD=66º, а OL^-->  e ъглополовяща на ∢AOC.
 • Колко градуса е ∢LOB?
 • Упътване: Означи ∢АОL=х и изрази ∢СOB.
10
Може ли четирите ъгъла, получени при пресичането на две прави, да са едновременно остри?
11
Точките A,O,B лежат на една права, а лъчите OM--> и ON--> са ъглополовящи съответно на \measuredangle AOC,\measuredangle BOC. Ако \measuredangle COM е с 28^\circ по-голям от \measuredangle BON, намери градусните мерки на ъглите \measuredangle COM,\measuredangle CON,\measuredangle AON,\measuredangle BOM и ги подреди по големина във възходящ ред.
12
 • На чертежа ∢AOB е изправен, OM^-->  е ъглополовяща на ∢AOC, a ON^-->  е ъглополовяща на ∢BOC.
 • Ако ∢ BON\frac45∢AOM, колко е големината на ∢AON?
13
На дадения чертеж правите AB и CD се пресичат в точка О, правите l1 и l2 са ъглополовящи съответно на ∢AOD и ∢BOD. 
 • Ако α:β = 4:11, намери градусните мерки на ъглите.
 • Упътване: Използвай свойството на ъглополовящите на съседни ъгли.
14
На чертежа OM^-->  и ON^-->  са ъглополовящи съответно на съседните ъгли ∢AOC и ∢BOC. Лъчът OP^-->  е ъглополовяща на ∢MON.
 • Ако ∢COP е равен на половината от ∢CON, колко градуса е ∢AOM?
 • Упътване: Означи ∢COP=х и изрази останалите ъгли.
15
На чертежа точките A,O,M лежат на една права.
 • OB е ъглополовяща на \measuredangle AOC
 • OC е ъглополовяща на \measuredangle AOD
 • OE е ъглополовяща на \measuredangle DOM
Ако \measuredangle EOM=40% от \measuredangle COE, свържи правилно всеки ъгъл с неговата мярка.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас продължаваме да се занимаваме със съседни и противоположни ъгли, като в задачите ще се появят прави, които сключват ъгъл 90° или това са т.нар. перпендикулярни прави. Вече знаеш колко е важно да означим по подходящ начин ъглите на чертежа, като използваме дадените в условието зависимости между тях, да съставим уравнение и да го решим. А запомни ли, че ъглополовящите на два съседни ъгъла винаги са перпендикулярни? Това толкова полезно свойство ще ни помогне без усилие да се справим и с по-сложните задачи. Направи онлайн упражнението за отличен и се представи  блестящо и в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се