logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ъгъл α има големина 56º. Колко градуса е съседният му ъгъл?
2
На чертежа ъглите α и β са съседни и α = 43º 40'. Ъгъл β e равен на:
3
Вярно ли е, че сборът на два съседни ъгъла е равен на изправения ъгъл?
4
Ако ∢AOB e изправен, големината на ъгъл х е:
5
Кои са всички двойки съседни ъгли на фигурата?
6
Единият от два съседни ъгъла е с 90º по-голям от другия. По-малкият от двата ъгъла е равен на:
7
 На чертежа ъглите α и β са съседни и α:β = 8:7. Разликата α - β е равна на:
8
На колко градуса е равен ъгъл, който е с 30 градуса по-малък от своя съседен?
9
Ако ∢AOB e изправен, намери големината на ъгъл x на всеки от чертежите:
10
Градусните мерки на два съседни ъгъла се отнасят както 3:6. Мерките на тези ъгли са:
11
Намери градусните мерки на 2 съседни ъгъла, ако единият от тях е с 50% по-голям от другия.
  • Упътване: Означи по-малкия от съседните ъгли с х и изрази по-големия от съседните чрез х.
12
На чертежа ∢АOB е изправен. Ако ∢AOM : ∢BON = 3 : 5 и ∢MON=60º, колко градуса е ∢AON?
13
Намери големината на ъгъл α на всеки от чертежите.
14
Лъчът OP--> е вътрешен за \measuredangle MON и \measuredangle MOP=150^\circ, а \measuredangle PON=30^\circ. Съседни ли са ъглите MOP и NOP?
  • Отговори с да или не.
15
Какъв ъгъл сключват стрелките на часовник в четири часа?

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас ще провериш наученото за съседни ъгли. Кои ъгли наричаме „съседни”? На колко градуса е равен техният сбор и как използваме това свойство при решаване на задачи? Можеш ли бързо да откриеш съседните ъгли, получени при пресичането на две прави и да намериш големините им? Ще се справиш ли и с многото ъгли, получени при пресичането на три или повече прави, минаващи през една точка? Как се съставя и решава уравнение при дадени зависимости между ъглите? Направи този онлайн тест по математика за шестица  и си осигури отличните оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се