logo

Тест: Разлагане на многочлен на множители чрез групиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът 3x+3y+ax+ay е тъждествено равен на:
2
Изразът 4m-8+am-2a се разлага на множители по следния начин:
3
Многочленът 2xy-y+2x-1, разложен на множители, има следния вид:
4
Вярно ли е, че a^2-ay +3a-3y= \left ( a-y \right )\left ( a+3 \right )?
5
Кои са множителите в разлагането на израза 2x^2+xy+9y+18x?
6
След разлагането на израза 21mn+3n-7m-1 на множители се получава:
7
Разлагането на многочлена 3k^2x-7kx+18k-42 на множители е:
8
Многочленът
  • 10a^3-2a^2b-5ab+b^2
  • се представя като произведение на два многочлена, единият от които е \left ( 5a-b \right ).
  • Другият многочлен е:
9
Подреди решението на задачата: "Представи многочлена ax+3bx-2ay-6by+x-2y във вид на произведение на двучлен и тричлен".
10
Изразът mx-my-mz-10x+10y+10z, разложен на множители, е:
11
Стойността на израза
  •  57^2-57.29+43.57-43.29 е:
12
Изразът x\left ( a+2b \right )+abx^2+2, разложен на множители, има вида:
13
Намери числената стойност на израза x^3+2x^2y-xyz-2y^2z за x=1,2;y=-0,6;z=1,8.
14
Свържи всеки от дадените многочлени с тъждествено равното му произведение от два двучлена.
15
На мястото на * постави число, така че многочленът ax-x+a-* да се разлага на множители чрез групиране.

Описание на теста

С този онлайн тест "Разлагане чрез групиране" по математика за 7. клас ще упражниш разлагането на многочлени чрез метода на групирането. Как да разделиш елементите на многочлена на групи, за да приложиш този метод? Можеш ли да представиш всяка от групите като произведение, така че двете групи да имат общ множител? Как групирането ни помага при изчисляването на числови изрази? С този тест по математика ще станеш още по-уверен и успехът в училище е сигурен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се