logo

Тест: Разлагане чрез формулата а3±3a2b+3ab2±b3=(a±b)3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Многочленът 1+3x+3x^2+x^3 е равен на:
2
Изразът 8-12m+6m^2-m^3 е тъждествено равен на:
3
Многочленът 27x^3+27x^2+9x+1, разложен на множители е:
4
Многочленът 1-12x+48x^2-64x^3, разложен на множители има вида:
5
Вярно ли е, че ако изразът a^3+9a^2+A+27 е точен куб, то едночленът A е равен на 27a?
6
Едночлените, участващи в разлагането на израза 8b^3+12b^2+6b+1 на множители, са:
7
Свържи правилно.
8
Изразът x^6+30x^4+300x^2+1000 се разлага на множители по следния начин:
9
Изразът 8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3, разложен на множители има вида:
10
Многочленът a^3-a^2+\fraca3-\frac127, разложен на множители, е:
11
Изразът 27^3-3.27^2.17+3.27.17^2-17^3 е равен на:
12
Многочленът m^3n^3-3m^2n^2p+3mnp^2-p^3, разложен на множители, е:
13
Стойността на израза x^3-y^3-3xy\left ( x-y \right ) при  x=1,25 и  y=\frac14  е:
14
Дадени са многочлените:
  • u=8a^3+Ma^2b+Nab^2+b^3
  • v=Pa^3b^3-3a^2b^2+Qab-1
  • Замени всяка от буквите M, N, P и Q с дадените числа, така че многочлените u и v да са точни кубове.
15
Намери стойността на израза   \frac125-150x+60x^2-8x^325-20x+4x^2 за x=1\tfrac12.

Описание на теста

В онлайн теста "Разлагане чрез формулата (a+b)3 и (a-b)3" по математика за 7. клас отново ще упражниш разлагането на многочлени на множители, този път с помощта на формулите за съкратено умножение \left ( a+b \right )^{3}=a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3} и  \left ( a-b \right )^{3}=a^{3}-3a^{2}b+3ab^{2}-b^{3}. Можеш ли бързо да разпознаеш елементите на формулите за сбор и разлика на трета степен? А какво означава „точен куб”? Как да допълним даден многочлен до точен куб? Как тези формули ни помагат при рационално изчисление на числови изрази? Всичко това ще упражниш в този онлайн тест и ще си осигуриш отличните оценки по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се