logo

Тест: Разлагане чрез формулата a2 - b2 = (a + b)(a - b)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Многочленът a^2-16, разложен на множители, има вида:
2
Многочленът 49x^2-1, разложен на множители, е:
3
Изразът 64-9m^2, разложен на множители, е:
4
Стойността на израза 45^2-35^2 е:
5
Вярно ли е, че 9x^2+1=\left ( 3x+1 \right )\left ( 3x-1 \right )?
6
Изразът  \fracx^29-\fracy^225 , разложен на множители, има вида:
7
Многочленът 25-x^6, разложен на множители, е:
8
Кои са едночлените, участващи в разлагането на израза -81a^2+100b^2?
9
Изразът \left ( y+2 \right )^2-9 е тъждествено равен на:
10
Пресметни рационално \frac\left ( 5\tfrac17 \right )^2-\left ( 4\tfrac67 \right )^220.
11
След разлагане на множители и опростяване, изразът  \left ( 2a-5 \right )^2-\left ( a+3 \right )^2  има вида:
12
Подреди по големина числата m,n,p и q, започвайки от най- голямото число.
13
Подреди решението на задачата: "Изразът 64\left ( x-3 \right )^2-\left ( x-4 \right )^2 се разлага на множители по следния начин:"
14
Намери стойността на израза \left ( 38+250 \right )^2-\left ( 38-250 \right )^2.
15
Определи стойността на всеки от изразите, като използваш формулата за разлагане на множители и свържи правилно.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас „Разлагане на множители чрез формулата a^{2}-b^{2}=\left ( a+b \right )\left ( a-b \right )” ще затвърдиш наученото за формулата за съкратено умножение и ще упражниш приложението ѝ в задачите за разлагане на многочлени. Ще си припомниш колко бързо и лесно се пресмятат числови изрази, съдържащи разлика на квадрати. Реши задачите в този онлайн тест и ще се справиш отлично в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се