logo

Тест: Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът 6x+ax е тъждествено равен на:
2
Изразът 8a+24b е равен на:
3
Изразът, с който се представя многочленът 3y^5-5y^3 като произведение, е:
4
Кое е разлагането чрез изнасяне на общ множител на 7p^3+21p^2q?
5
Изразът 10\left ( m+n \right )-3a\left ( m+n \right ) е равен на:
6
Вярно ли е, че 25ab+125ac=25a\left ( b+100c \right )?
7
Кое е представянето на израза 5a\left ( 3-2b \right )-4\left ( 2b-3 \right ) като произведение от множители?
8
Кое е разлагането чрез изнасяне на общ множител в израза
  • -36p^2q^3+9p^3q^2 ?
9
Изчисли рационално:
  • 65.1001-65.
10
Свържи правилно.
11
Намери числената стойност на израза 222x^2-x за x=\frac1222.
12
След като се изнесе общият множител от израза
  • 12x^3y^2+36x^2y^4-24x^4y^2
  • се получава израз, който е тъждествено равен на:
13
Намери числената стойност на изразите и ги подреди по големина, започвайки от най-малкия израз.
14
Намери числената стойност на израза -a^2-ab за a=96,73, b=3,27.
15
Ако x+y=8  и  xy=1,25, то колко е стойността на израза  5x^2y+5xy^2?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас „Разлагане на множители чрез изнасяне на общ множител” ще упражниш прилагането на първия метод за разлагане на многочлени. Вече знаеш, че да разложим един многочлен на множители, означава да го представим като произведение. Разбра ли какво е общ множител? Как да го открием и как да го изнесем извън скобите? Какво да правим, когато повтарящият се множител съдържа степени или пък е многочлен? Реши задачите в този тест и първата стъпка в разлагането на многочлени е направена! Продължавай смело напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се