logo

Тест: Тъждествата сбор и разлика на квадрат (a±b)2=a2±2ab+b2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Нормалният вид на многочлена, с който се представя изразът \left ( m+n \right )^2, e:
2
Изразът \left ( x-y \right )^2  е тъждествено равен на:
3
Кой от многочлените е тъждествено равен на израза \left ( x+3 \right )^2?
4
Кой от изразите се нарича "Квадрат на разлика"?
5
Нормалният вид на многочлена, с който се представя изразът \left ( y-1 \right )^2, е:
6
Кой от многочлените е тъждествено равен на израза \left ( 3x-y \right )^2?
7
Пропуснатото събираемо в равенството \left ( 2a+5 \right )^2=4a^2+...+25 e:
8
Изразът \left ( 3m+2n \right )^2 е тъждествено равен на:
9
Кой от дадените многочлени е тъждествено равен на израза \left ( 2x+0,5 \right )^2?
10
Замени знака * с подходящ едночлен, така че полученото равенство \left ( x+* \right )^2=x^2+4xy+4y^2 да е тъждество.
11
Изразът \left ( x^3 +2y^2 \right )^2 се представя с нормален многочлен по следния начин:
12
Подреди решението на задачата: "Повдигни на квадрат x+y+2".
13
Свържи всеки от изразите с тъждествено равния на него многочлен:
14
Използвай формулата за квадрата на сбор и пресметни 201^2.
15
Опрости израза A=\left ( 3x-2 \right )^2-\left ( 3x+4 \right )^2 и намери стойността му при x=-\frac12.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас „Формулите   \left ( a+b \right )^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}  и  \left ( a-b \right )^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}“ ще тестваш знанията си за първите две формули за съкратено умножение как бързо да преобразуваш изрази, съдържащи сбор на квадрат и разлика на квадрат и как да прилагаш формулите в по-сложни задачи? Всичко това ще упражниш в този тест по математика, ще затвърдиш знанията си и ще се справиш отлично в училище! Решавай задачи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се