Упражнение: täglich - tägig, jährlich - jährig, wöchentlich - wöchig


Описание на упражнението

Проверете знанията си за прилагателните имена, образувани от съществителните имена Tag, Woche, Monat, Jahr с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "täglich, -tägig, jährlich, -jährig, monatlich, -monatig, wöchentlich, -wöchig". Как е на немски ежедневен, всеки ден, на ден? А как казваме еднодневен, на един ден, в рамките на един ден? Кои са думите за ежемесечен и едномесечен, ежегоден и едногодишен, ежеседмичен и едноседмичен? Какви са особеностите в правописа на немските думи и каква е разликата в употребата им? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се пишат думите?
5т. 2. В кои случаи ще използваме прилагателното име einmonatig?
5т. 3. В кои случаи ще използваме прилагателното име jährlich?
5т. 4. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 5. Свържете значенията на български и немски език.
6т. 6. Кои прилагателни имена съдържат правописна грешка?
6т. 7. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Unser Intensivsprachkurs findet viermal ... statt.
6т. 8. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Er arbeitet ... 8 Stunden.
6т. 9. Изберете правилното продължение на изречението.
  • Wir bieten  ... Seminare an.
6т. 10. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Wir machen eine ... Reise.
6т. 11. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Unser ... Sohn geht zur Schule.
6т. 12. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Ostern und Weihnachten feiert man ...
11т. 13. Напишете правилно думите.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Допишете изречението с подходящото прилагателно име или наречие.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Образувайте прилагателните имена.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!