logo

Тест: Коя е правилната наставка: -ig или -lich?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Прилагателното име hügelig означава хълмист.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Прилагателното име neblig означава страхлив.
3
Правилно ли написана наставката?
  • lig
4
Вярно ли е, че прилагателното име zufällig се образува от съществителното име Zufall?
5
Кое прилагателно име образуваме от съществителното име Langeweile?
6
Допишете подходящата наставка: -ig или -lich.
7
Кои прилагателни имена са написани грешно?
8
Свържете значенията на български и немски език.
9
Кой ред съдържа само прилагателни, с които може да характеризираме хора?
10
На кой ред и двете прилагателни имена са написани правилно?
11
От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
12
Изберете подходящото прилагателно име за всяко изречение.
13
Образувайте прилагателни имена от дадените съществителни имена.
  • Речник
  • das Öl - олио, масло, мазнина
  • die Geduld - търпение
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Образувайте прилагателни имена с наставките -ig или -lich.
15
Образувайте прилагателни имена с наставката -ig или -lich от дадените съществителни имена.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво В1 "Коя е правилната наставка: -ig или -lich?" (''Adjektive auf -ig und -lich") може да тествате знанията си за образуването на прилагателните имена. Знаете ли вече как пишем думи като страхлив, случаен, уникален, хълмист? Кое е правилно - langweilig или langweilich, billig или billich, neblig или neblich, eilig или eilich, geduldig или geduldich, ruhig или ruhich? Проверете знанията си и пишете без грешки!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се