new-logo

Тест: География на химическата промишленост в България. История и отраслова структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Развитието на химическата промишленост у нас започва в периода между двете световни войни.
2
В зависимост от суровините, които използва и технологиите за производство, химическата промишленост се поделя на:
3
В близост до кой български град се намира най-големият нефтопреработвателен комбинат?
4
Кое от изброените растения, отглеждани в България, е суровина за производство в химическата промишленост?
5
Коя от посочените суровини се използва в промишления органичен синтез?
6
В кой период от развитието на химическата промишленост в България се изграждат основните производствени мощности?
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: неорганичната, далече, вносни, органичната, местни, близо
 
8
Кое от посочените изделия на химическата промишленост се произвежда от неорганичната химия?
9
Кой от изброените български градове никога не е бил център за производство на торове?
10
За кой химически комбинат у нас се отнася следното:
  • Той е наследник на най-старите рафинерии в България. Произвежда гориво, мазут, смазочни масла и др.
  • ключови думи: Нефтохим - Лукойл, НХК - Русе, Приста Ойл, Агрополихим
11
В коя група всички изделия са произведени от химическата промишленост?
12
Кой подотрасъл на химическата промишленост произвежда гумени ботуши, пневматични гуми, подови настилки, баскетболни топки?
  • ключови думи: каучуковата, фармацевтичната, органичната
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Попълни пропуските в текста.
15
Подреди правилно твърденията за органичната химическа промишленост.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за основните етапи в развитието на химическата промишленост в България и за продуктите, които произвежда. Ще отговаряш на въпроси за основните подотрасли на химическата промишленост, за основните продукти, които произвеждат и за териториалното разположение на предприятията. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се