new-logo

Тест: Енергетика в България. Преработване, доставяне и потребление на електроенергията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Производството на електроенергия се отнася към:
2
Кой вид електроцентрали имат най-голям относителен дял в структурата на електропроизводството в България?
3
Електроцентралите, които произвеждат САМО електроенергия, се наричат:
4
Какъв вид е електроцентралата край Козлодуй?
5
Топлофикационните централи се изграждат близо до енергоизточниците.
6
В една от двойките "електроцентрала - вид производството" има несъответствие. Посочи къде е допусната грешка.
7
В кой от отрасловите райони на енергетиката се използва вносна суровина?
8
Кой е основният възобновим енергиен ресурс, който се използва в България за производство на електроенергия?
  • ключови думи: въглищата, водата, вятъра, слънчевата енергия, природният газ
9
Кои от изброените проблеми се отнасят за атомната електроцентрала край Козлодуй?
10
Къде са разположени най-големите водни каскади в България?
11
Кое от твърденията НЕ се отнася към тенденциите в развитието на енергетиката?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: увеличават, първичния, трансформират, третичния, електропроводи, газопроводи
13
Коя от изброените мерки НЕ е пряко свързана с решаването на екологичните проблеми, които се пораждат от развитието на енергетиката в България?
14
Попълни пропуските в текста.
15
Свържи вида на горивното полезно изкопаемо с неговото находище в България.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за начините, по които се произвежда електроенергията в България, възможностите за трансформацията ѝ и преносът до потребителите. Ще отговаряш на въпроси за видовете електроцентрали и тяхното разположение, за суровините, които те използват при производство, за проблемите и перспективите пред отрасъла Енергетика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се