logo

Тест: Енергетика. Отраслова и териториална структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко е приблизителното годишно електропроизводство в страната?
2
Кой вид електроцентрали имат най-голям относителен дял в структурата на електропроизводството в България?
3
Електроцентралите, които произвеждат само електроенергия, се наричат:
4
Какъв вид е електроцентралата край Козлодуй?
5
Топлофикационните централи се изграждат близо до енергоизточниците.
6
В една от двойките "електроцентрала - вид производство" има несъответствие. Посочи къде е допусната грешка.
7
В коя от изброените електроцентрали се използва вносна суровина?
8
Кой е основният изчерпаем възобновяем енергиен ресурс, който се използва в България за производство на електроенергия?
  • Ключови думи: въглища, вода, вятър, слънчева енергия, природен газ
  • В отговора си запиши само правилната ключова дума.
9
Кои са предимствата при ВЕЦ?
10
Къде са разположени най-големите водни каскади в България?
11
Къде у нас са изградени най-големите ветрогенераторни паркове?
12
Попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: увеличават, първичния, трансформират, третичния, електропроводи, газопроводи
13
Посочи кои са актуалните проблеми пред българската енергетика.
14
Енергопреносната мрежа на страната функционира като единна система от изградени електропроводи с напрежение 400, 220 и 110 kV, трансформаторни станции и диспечерски центрове. Цялата мрежа е с обща дължина около 15 хиляди километра и осъществява връзка с европейската енергийна система.
15
Свържи изброените електроцентрали с тяхното местоположение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за начините, по които се произвежда електроенергията в България. Какви възможности за трансформация на електроенергия има в страната ни? Как може да се промени преносът ѝ до потребителите, като го направи по-ефективен и с минимум загуби? Направи теста докрай, защото ще отговаряш на въпроси за видовете електроцентрали и тяхното разположение, за суровините, които те използват при производство, за проблемите и перспективите пред отрасъл енергетика. Попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се