new-logo

Тест: Енергетика в България. Добив на енергоизточници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Енергетиката включва дейности, които се отнасят едновременно само към първичния и вторичния сектор на стопанството.
2
Кои са основните суровини, използвани за производство на електроенергия в България?
3
Най-много лигнитни въглища в България се добиват в:
4
Къде в България НЯМА възможности за производство на електроенергия от силата на вятъра?
5
Най-големият соларен парк в България се намира в района на град:
6
Кой фактор оказва влияние при построяването на ВЕЦ?
7
Кое от твърденията за осигуреността на България с енергийни ресурси е вярно?
8
За добива на кои горивни полезни изкопаеми в България се отнася следната характеристика:
  • Около 80% от тях се добиват по открит способ в Маришкия басейн. Те са нискокалорични и се използват основно за производство на електроенергия.
  • ключови думи: природен газ, антрацитни въглища, лигнитни въглища, уран, нефт
9
Кой от изброените фактори е повлиял за преминаването на големи топлофикационни централи към работа с природен газ вместо въглища или нефт?
10
Коя от изброените електроцентрали в България работи с местни суровини?
11
Факторите потребление и работна сила са важни при местоустановяването на електроцентрали:
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • природногеографското, Маришкото, скъпа, транспортно-географското, Дунавското, евтина
13
Свържи правилно ешелоните в енергетиката с дейностите, които включват.
14
Свържи находището с вида на полезното изкопаемо, добивано в него.
15
Подреди видовете въглища по степен на калоричност, като започнеш от най-нискокалоричните.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за факторите, които оказват влияние на развитието на енергетиката. Ще отговаряш на въпроси за основните райони, в които се извършва добив на енергоизточници. Ще даваш примери за факторите, които са повлияли за създаването на различни електроцентрали у нас. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се