logo

Тест: Вторичен преработващ сектор. Същност, особености и фактори за развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои стопански дейности се отнасят към вторичния стопански сектор?
2
Вторичният сектор включва отраслите на:
3
Кое от производствата се отнася към тежката промишленост?
4
Промишлеността в България произвежда около половината от БВП на страната.
5
Коя от изброените характеристики на промишлеността в България се отнася за периода след 1990 г.?
6
Кой от изброените отрасли произвежда средства за производство?
7
Коя от изброените особености е характерна за отраслите на леката промишленост?
8
Попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: обработващата, тежката, леката, добивната
9
Кой от изброените природни фактори оказва значимо влияние върху повечето тежкопромишлени отрасли?
10
Посочи само отраслите, които са с висока екологоемкост на промишлената продукция.
11
Попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: важността, увеличаването, преструктурирането, намаляването, пазарно стопанство, приватизирани, нерентабилност
12
Свържи правилно групите фактори с тяхното конкретно проявление в промишленото ни развитие.
13
Подреди в хронологична последователност (от Възраждането до съвременността) характеристиките на промишленото ни развитие.
14
Прилагането на Наредбата за ОВОС изисква независими експерти предварително да проучат какви ще са последиците за природата и човешкото здраве, преди да се създадат нови промишлени предприятия.
15
Демографската криза и застаряването на населението в страната се отразяват негативно върху промишленото ни развитие.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за същността на вторичния сектор на стопанството. Ще демострираш знания за неговите особености и структура, за мястото, което заема в БВП на страната. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се