new-logo

Тест: Вторичен сектор на националното стопанство. Енергетика.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към вторичния сектор на стопанството се отнасят стопанските дейности:
2
Вторичният сектор включва в себи си отраслите на:
3
Кое от производствата се отнася към тежката промишленост?
4
Промишлеността в България произвежда около половината от БВП на страната.
5
Коя от изброените характеристики на промишлеността в България се отнася за периода след 1990?
6
Към структуроопределящите отрасли на промишлеността се отнася един от посочените отрасли. Кой е той?
7
Коя от посочените дейности НЕ се включва в структурата на енергетиката?
8
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: обработващата, тежката, леката, добивната
9
Кое от изброените НЕ е сред суровините, от които може да се произведе електроенергия?
10
В отрасъл енергетика трансформацията на енергия и топлоенергия и преносът до потребителите се обособява в:
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: важността, увеличаването, държавни, преструктурирането, частни, намаляването
12
Коя от посочените особености НЕ се отнася за енергетиката?
13
Подреди в правилната последователност предписанието за характеризиране на отрасъл Енергетика.
14
В коя от групите енергийни ресурси и двата са неизчерпаеми?
15
Коя от специфичните особености на производството на електроенергия налага непрекъснатото регулиране и промяна на количеството на произведената енергия?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за същността на вторичния сектор на стопанството. Ще демострираш знания и за един от структуроопределящите отрасли на националното ни стопанство - енергетиката. Ще разбереш дали си усвоил знания за същността и особеностите на отрасъла. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се