new-logo

Тест: Животновъдство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към кой стопански отрасъл се отнася животновъдството?
2
Кой от изброените примери "суровина - стопански отрасъл" представлява проява на хоризонтална стопанска интеграция?
3
Пример за вертикална интеграция в земеделието е:
4
Съществена особеност на животновъдството е биологичният характер на производството.
5
Коя от изброените особености е типична предимно за животновъдството като подотрасъл?
6
Какво осигурява растениевъдството за животновъдството?
  • Ключови думи: обработваема земя, сечива, фураж, нищо
7
Под влиянието на кой фактор се изграждат животновъдни ферми около големите градове?
8
Кой от посочените подотрасли на животновъдството се развива в зърнопроизводителните райони?
9
Кой животновъден подотрасъл осигурява най-голям дял от млякото в страната?
10
За кой подотрасъл на животновъдството се отнася описанието?
  • Осигурява месо с висока калоричност за хранително-вкусовата промишленост, както и суровини за кожарската, обувната и химическата промишленост. Подходящо и за механизирано отглеждане в зърнопроизводителните райони, и за домашно отглеждане. Консумира концентрирани фуражи и биологични отпадъци от нашата трапеза.
  • Ключови думи: овцевъдство, коневъдство, свиневъдство, говедовъдство
11
Какви суровини и продукти осигурява животновъдството за изброените стопански отрасли? Свържи правилно.
12
Попълни правилно.
  • Ключови думи: торове, пасищата, традиционна, нова, ливадите, препарати
13
Свържи правилно.
14
Каква тенденция се наблюдава в развитието на животновъдството след 1989 г. според диаграмата?
15
Кои са основните причини за намаляването на броя на отглежданите животни у нас?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас за животновъдството в България ще провериш знанията си за подотрасъла животновъдство. Ще отговаряш на въпроси за неговата същност, особености и развитие. Кои са основните подотрасли на животновъдтсвото, развити в България? Какви с атехните характеристики и как подпомагат развитието на земеделието? Как животновъдството и растениевъдството си взаимодействат? Направи теста и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се