new-logo

Тест: Животновъдство в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към кой отрасъл на стопанството се отнася земеделието?
2
Коя от изброените дейности включва в себе си земеделието?
3
Пример за хоризонтална интеграция в земеделието е:
4
Съществена особеност на животновъдството е биологичният характер на производството.
5
Коя от изброените зърнени култури, отглеждани в България е основна фуражна култура и суровина за пивоварната промишленост?
6
Кое е основното средство за производство в земеделието?
  • ключови думи: водата, почвата, електроенергията, фуражите
7
Коя от изброените особености се отнася само за животновъдството?
8
Кой от посочените подотрасли на животновъдството се развива в зърнопроизводителните райони?
9
Кой от факторите, влияещи на развитието на животновъдството има отношение към качеството на продукцията?
10
През кой период от развитието на животновъдството се наблюдава рязък спад в произведената продукция?
11
Коя е основната цел на животновъдството като основен подотрасъл на земеделието?
12
Попълни, като използваш подходящите ключови думи.
  • ключови думи: торове, пасищата, традиционна, нова, ливадите, препарати
 
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Кое от изброените е характерно за развитието на животновъдството след 2007 година?
15
Кои са основните причини за намаляването на броя на отглежданите животни у нас?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за подотрасъла животновъдство. Ще отговаряш на въпроси за неговата същност, особености и развитие. Направи теста, попълни пропуските си си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се