logo

Тест: Наставката -lich

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на български и немски език.
2
Свържете значенията на български и немски език.
3
Свържете значенията на български и немски език.
4
Кои прилагателни имена са написани грешно?
5
Кои прилагателни имена съдържат грешка?
6
На кой ред всички примери са правилни?
7
Свържете изреченията с подходящото прилагателно име или наречие.
8
Свържете антонимите.
9
Кое изречение трябва да започне с наречието hoffentlich?
10
От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
11
От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
  • Начинът на образуване е като при mütterlich - Mutter.
12
На кой ред всички прилагателни имена са образувани с промяна на коренната гласна?
13
Попълнете подходящата дума.
  • ehrlich, sommerlich, beruflich, endlich, hoffentlich, eigentlich
14
Образувайте прилагателни имена с наставката -lich от дадените съществителни имена.
  • Образуването следва модела на прилагателни имена от типа на sommerlich, kleinlich, absichtlich.
15
Образувайте прилагателни имена с наставката -lich, като ползвате модела на образуване на rötlich и mütterlich.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво В1 "Наставката -lich" ("Das Suffix -lich/Adjektive auf -lich") ще затвърдите знанията си за тази често срещана немска наставка. Какви са особеностите при прилагателни имена като rötlich, mütterlich, endlich, öffentlich, morgendlich, eigentlich и как ги използваме в изречения? Как превеждаме и употребяваме hoffentlich? Как се образуват прилагателните имена седмично, месечно, годишно, дневно? Кои прилагателни имена получават умлаут? Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се