Упражнение: Наставката -lich


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Наставката -lich" ("Das Suffix -lich/Adjektive auf -lich") ще затвърдите знанията си за тази често срещана немска наставка. Какви са особеностите при прилагателни имена като rötlich, mütterlich, endlich, öffentlich, morgendlich, eigentlich и как ги използваме в изречения? Как превеждаме и употребяваме hoffentlich? Как се образуват прилагателните имена седмично, месечно, годишно, дневно? Кои прилагателни имена получават умлаут? Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 3. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 4. Кои прилагателни имена са написани грешно?
5т. 5. Кои прилагателни имена съдържат грешка?
6т. 6. На кой ред всички примери са правилни?
6т. 7. Свържете изреченията с подходящото прилагателно име или наречие.
6т. 8. Свържете антонимите.
6т. 9. Кое изречение трябва да започне с наречието hoffentlich?
6т. 10. От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
6т. 11. От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
  • Начинът на образуване е като при mütterlich - Mutter.
6т. 12. На кой ред всички прилагателни имена са образувани с промяна на коренната гласна?
11т. 13. Попълнете подходящата дума.
  • ehrlich, sommerlich, beruflich, endlich, hoffentlich, eigentlich
11т. 14. Образувайте прилагателни имена с наставката -lich от дадените съществителни имена.
  • Образуването следва модела на прилагателни имена от типа на sommerlich, kleinlich, absichtlich.
11т. 15. Образувайте прилагателни имена с наставката -lich, като ползвате модела на образуване на rötlich и mütterlich.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!