logo

Тест: Замърсяване на водата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Около  \frac23  от площта на планетата Земя е покрита с вода.
2
Посочи верните твърдения за водата, която се използва за пиене.
3
Основни замърсители на природната вода са:
4
Човешката дейност нарушава естествения кръговрат на водата в природата.
5
Източници на отпадни (замърсени) води са:
6
Разливите на нефт в естествените водоизточници:
7
Нефтените разливи:
8
От редица производства, електроцентрали (ТЕЦ) и автомобилния транспорт се отделят вредни газове - оксиди на сярата и азота. Те причиняват увеличаване на:
9
Изсичането на гори НЕ причинява:
10
Отговори с ДА или НЕ.
11
Покажи естествения кръговрат на водата в природата, като свържеш номера на етапа със съответния процес.
12
Отпадните води от бита се вливат без пречистване в природните водоизточници в/във:
13
Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
14
При горенето на въглища в ТЕЦ се отделя газ серен диоксид, който замърсява въздуха.
  • Въглищата, които се изгарят в ТЕЦ, са:
  • 1. Лигнитни;
  • 2. Кафяви и
  • 3. Черни, като количеството на сяра нараства в реда
  • черни --> кафяви --> лигнитни.
  • Използвай арабска цифра и запиши само номера на въглищата, които избираш да горят в ТЕЦ, за да е най-малка вероятността от образуване на киселинни дъждове.
15
Отговори с ДА или НЕ.

Описание на теста

Онлайн тест по човекът и природата за 5. клас, с който ще провериш доколко помниш какво е чиста и отпадна вода; кои са основните източници на замърсяване на водата и как природата влиза в роля на пречиствателна станция. Дали освен промишлеността и селското стопанство ние хората също допринасяме за замърсяването на водата? На тези и други интересни въпроси ще отговаряш с лекота, ако направиш теста, който сме ти подготвили. Така ще си и с отлична подготвка за изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се