new-logo

Тест: Промени в обществата по света. Общество и технологии в периода между двете световни войни. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Промените на обществата в световен мащаб, в периода между двете световни войни, се осъществява автономно, независимо от новите техника и технологии.
2
Кой теоретик за първи път обосновава идеята за неизбежността на световната социалистическа революция, последвана от установяване на безкласово комунистическо общество?
3
Защо през първата половина на ХХ век идеята за световната социалистическа революция губи обществена популярност и влияние?
4
Коя социална група се описва като разчитаща на своите качества, квалификация, организационни умения и др. за заемане на по-престижно място в обществото?
5
Във всяка демократична държава с пазарна икономика политиката на доходите се основава на идеята за социално равенство.
6
Кои твърдения за средната класа са верни?
7
В периода между двете световни войни работниците създават свои организации, независимо от тяхната национална специфика и културни традиции.
8
Кои твърдения за масовата култура са верни?
9
Коя културна институция няма масово разпространение в периода между двете световни войни?
10
Свържи творците с областта, в която се реализират.
11
Кои ценности са характерни за поколенията, родени и израсли в мирния период между двете световни войни?
12
Обществото от първата половина на ХХ век очертава същностните черти и посоките на развитие на съвременното ни общество.
13
Как в Англия се наричат високообразованите, квалифицирани и добре платени хора на умствения труд?
  • Отговори с две думи, без да членуваш.
14
Попълни пропуснатото в текста.
15
Свържи обществените промени и процеси между двете световни войни с примерите.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 9. клас е добра възможност да провериш знанията си за промените в обществата между двете световни войни. Какви изменения търпи социално-класовата структура и какво представлява средната класа? Знаеш ли какво означава терминът "бели якички", зароден в Англия и придобил световна популярност и приложение? Какви ценностни промени настъпват в периода между двете световни войни и каква е ролята на масовата култура за тях? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се