new-logo

Тест: Управление на "Деветнадесетомайците" и външна политика. България между двете световни войни. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Политическите процеси в България след Първата световна война и последвалата Световна икономическа криза са специфични и валидни само за нея.
2
Кои държави подписват Балканския пакт през 1934 г.?
3
На кое понятие отговаря определението?
  • Всяко течение или направление за изменение и поправяне на теория, учение или споразумение.
4
Кой е създателят на Народното социално движение в България след Първата световна война?
5
Какво е характерно за вътрешнополитическата ситуация в България по време на управлението на Народния блок?
6
Кои са причините за преврата на 19 май 1934 г.?
7
Кои действия на "Деветнадесетомайците" говорят за сериозно отстъпление от демократичните принципи, залегнали в Търновската конституция.
8
С какви политически ходове Борис ІІІ се налага като водеща фигура в държавния и обществено-политическия живот през втората половина на 30-те години на ХХ век?
9
Подреди в правилен хронологичен ред министър-председателите на България след 19 май 1934 г.
10
Кои са приоритетите във външната политика на България през втората половина на 30-те години на ХХ век?
11
Подреди в правилен хронологичен ред външно-политическите стъпки и успехи на България през 20-те – 30-те години на ХХ век.
12
Свържи личностите с техните изображения.
13
Според кой документ, подписан от България и страните от Балканския пакт през 1938 г., се премахват ограничителните военни клаузи на Ньойския договор?
  • Запиши пълното име на документа.
14
За коя личност се отнася описанието:
  • Кадрови офицер, участник в трите войни (1912 - 1918 г.). Той е сред ръководителите на превратите от 9 юни 1923 г. и 19 май 1934 г. Един от създателите на Политическия кръг "Звено" и министър-председател след 19 май 1934 г.
  • Запиши името и фамилията на личността, без съкращения.
15
Свържи датите с важните за България събития между двете световни войни.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 9. клас ще надградиш знанията си за вътрешното положение на България след Първата световна война, като ги обвържеш и допълниш с характерните за периода външно-политически приоритети. Кои са причините и извършителите на преврата от 19 май 1934 г.? Кои действия на "Деветнадесетомайците" говорят за сериозно отстъпление от демократичните принципи? С какви политически ходове Борис ІІІ се налага като водеща политическа фигура? Кои са най-важните външно-политически стъпки и успехи на България през 20-те – 30-те години на ХХ век? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се