logo

Тест: Електронна таблица. Сортиране по един критерий

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Обект в електронна таблица можеш да наричаш:
2
Колоната, по която си избрал да сортираш една електронна таблица, се нарича:
3
Една таблица може да се сортира само по един признак/колона/критерий.
4
В следната таблица в коя колона трябва да позиционираш маркера, за да сортираш по минимална температура за 7.03.2020?
5
В прозореца Custom Sort... (Сортиране по избор...) в полето Column (Колона) избираш реда на сортиране.
6
Ако си позиционирал маркера в клетка от определена колона, с бутона Sort & Filter / Sort Z to A (Сортиране и филтриране/ Сортиране от Я до А) ще сортираш таблицата:
7
Типът на данните, които могат да се сортират в една електронна таблица, може да бъде:
8
Сортирането в намаляващ (низходящ) ред можеш да зададеш от бутона Sort & Filter, след което избираш:
9
Кое от твърденията за сортиране на данни НЕ е вярно?
10
Ако искаш да подредиш данните от таблицата по следния начин: първи признак на сортиране - успех от най-високия, а в рамките на първия признак - имената по азбучен ред, в какъв ред ще се подредят номерата в колона А?
11
В следната таблица кои са и в какъв ред са приложени признаците/критериите за сортиране?
12
Ако в следната таблица позиционираш маркера в колона С и избереш Sort & Filter/ Sort A to Z (Сортиране от А до Я), то номерата от колона А ще се подредят в следния ред:
13
Съвкупността от свойства на един обект се нарича:
14
Свържи подходящо.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

В този тест по информационни технологии за 9. клас ще упражниш основни понятия, свързани с електронна таблица и сортиране на данни, ще преговориш как се сортира по един критерий, а и ще се подготвиш за следвашия урок за сортиране по повече от един критерий. За да продължиш напред, този онлайн тест ще ти помогне. Забавлявай се, докато учиш, но и внимавай в тънките моменти във въпросите!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се