logo

Тест: Относителни местоимения. Relative pronouns

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Относителните местоимения в английски език са подобни на въпросителните.
2
Кое от следните твърдения е грешно?
3
Как може да се преведе относителното местоимение „whose”?
4
“that” може да е както относително, така и показателно местоимение.
5
Кое от следните местоимения се използва рядко в устната реч, обикновено в по-официална обстановка и се отнася до допълнението?
6
Свържи относителните местоимения с техните характеристики.
7
Правилно ли е изречението "This is the girl which I like."?
8
Вярно ли е, че в даденото изречение относителното местоимение „that” може да се замени с „which” и смисълът ще остане същият?
  • Another sport that I love is volleyball.
9
Кои от изразите са правилни?
10
Какво означава „that dog”?
11
Къде няма допусната грешка?
12
Свържи изразите с правилните относителни местоимения.
13
Избери правилното местоимение и го постави на празното място.
  • who, that, whose, whom
14
Попълни правилното местоимение на празното място.
15
Попълни правилното местоимение на празното място.

Описание на теста

С този тест по английски език за ниво А1 ще упражниш употребата на относителните местоимения в английския език – Relative pronouns. Ще си припомниш кога и как се използват те и кои са техните особености. Вярно ли е, че те много приличат на въпросителните местоимения? Каква е разликата между "who", "whom" и "which"? А наистина ли думичката "that" е както относително, така и показателно местоимение? Пускай теста веднага и стани експерт по английски език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се