logo

Тест: Наставката -ig

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои картинки може да свържем прилагателните имена?
2
Кои прилагателни имена характеризират човек?
3
С кои прилагателни имена може да опишем релефа на дадена местност?
4
Свържете значенията на български и немски език.
5
Свържете значенията на български и немски език.
6
Образувайте прилагателни имена с наставката -ig.
  • Образуването става по начина, по който се образува прилагателното име fleißig.
7
Образувайте прилагателни имена с наставката -ig, като ползвате дадения пример.
  • der Zufall (случайност) - zufällig (случаен)
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Образувайте прилагателни имена с наставката -ig.
  • Внимание! При тези прилагателни имена крайният звук от съществителното име отпада.
9
Свържете прилагателното име с подходящия кратък текст.
10
От кои съществителни имена са образувани дадените прилагателни имена?
11
Свържете изреченията с подходящото прилагателно име.
12
Образувайте прилагателни имена с наставката -ig, запазвайки смисъла на изречението.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
13
Образувайте прилагателните имена ветровит, виновен, каменист, любопитен, леден, отровен.
  • Ползвайте модела на образуване на прилагателните имена fleißig, mutig, geizig.
14
Попълнете подходящите прилагателни имена с наставката -ig, така че изреченията да имат еднакъв смисъл.
15
Попълнете изреченията с подходящо по смисъл прилагателно име, образувано с наставката -ig.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Как образуваме прилагателни имена с наставката -ig? Да упражним всичко научено с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Наставката -ig" ("Das Suffix -ig/Adjektive auf -ig"). Какво означават прилагателните имена wolkig, bärtig, hügelig, riesig, baldig? Как се образуват на немски език прилагателни имена като двуетажен, многоезичен, триседмичен, двумесечен, четиригодишен, еднодневен? Помните ли, че някои прилагателни имена се образуват чрез изпадане на някои звукове - например wolkig, gebirgig, traurig, neblig? Бъдете отличници и се забавлявайте със задачите за образуване на прилагателните имена с наставката -ig!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се