new-logo

Тест: Географски региони в света

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кой дял от географията се отнася следното твърдение:
  • Изучава политически организираните пространства, като използва знанията за особеностите на взаимодействието с природата, демографската ситуация, стопанската организация на пространството, вътрешните и външните политически отношения.
2
Кой от отговорите прави твърдението вярно?
  • ___ е тясно свързана с природната, политическата и стопанската география. Тя разкрива мястото на страните в развитието на съвременната цивилизация и отговорността им към съвременните глобални проблеми.
3
Кой от посочените региони НЕ е част от т. нар. Стар свят?
4
Кой от посочените отговори прави твърдението вярно?
  • Най-общоприетият признак за поделянето на света е ..., т.е. разделянето на света по континенти. Такъв подход е приет от ООН.
5
За кои от посочените региони може да се каже, че са историко-географски и се формират заради общата историческа съдба на населяващите ги народи и степента на икономическо развитие?
6
Цивилизацията /културата/ включва в себе си два компонента: материална култура и духовна култура.
7
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • Цивилизационият, сходни, различни, култури, институции, обществото, природата, обхват, Природо-географският
8
Подреди правилно, за да получиш основата за разпределянето на регионите в света.
9
За кой от посочените региони се отнася текстът?
  • Регионът има площ от 10,5 млн. кв.км. Той е на трето място по население. В него се забелязва разлика между страните в западната и източната част.
10
Коя от посочените особености НЕ се отнася за Африканския регион?
11
Какво обединява в един регион развитите Австралия и Нова Зеландия и редица малки островни държави с колониално минало?
12
За кой от посочените региони се отнася текстът?
  • Държавите са над 20. Има огромни запаси от нефт. Населението е неравномерно разпределено. По-голямата част изповядват ислям.
13
В кой от отговорите регионите са подредени според броя на населението?
14
Като използваш контурната карта, свържи цифрите с характеристиките на съответните региони в Азия.
15
Свържи правилно регионите с техните характеристики.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще имаш възможността да демонстрираш знанията си за регионите в света и признаците, по които се формират. Ще трябва да определяш факторите, които влияят на географските региони. Кои региони са с най-многобройно население и кои – с най-развита икономика? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се