new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Герундий (на английски език - gerund) е глагол.
2
Gerund (герундий) може да изпълнява роля на подлог или допълнение в изречението.
3
Кой ред съдържа само правилни форми на герундий (gerund)?
4
Кои от изброените двойки съдържат само верни форми на герундий (gerund)?
5
Кои редове съдържат герундий (gerund)?
6
Комбинацията от глагола to be (am, is, are) и глагол + окончание -ing се нарича герундий (gerund).
7
Комбинацията от пълнозначен глагол (например like) и -ing форма на глагола се нарича герундий (gerund).
8
Кои изречения съдържат герундий (gerund)?
9
Кой е най-правилният превод на изречението:
  • Аз се наслаждавам да гледам залеза.
10
Кои от следните групи глаголи се използват често с gerund (герундий)?
11
Кои от следните двойки глаголи изразяват начало, продължителност или край на действие и се комбинират с герундий (gerund)?
12
Кои изречения съдържат правилна употреба на герундий?
13
Попълни правилно липсващите предлози about, for, up в изреченията. (Предлозите не се повтарят и се използват само веднъж.)
14
Попълни правилно изреченията с подходяща форма на глагола от скобите.
15
Попълни правилно изреченията с подходяща форма на глагола от скобите.

Описание на теста

С този тест по английски език за 6. клас ще упражниш употребата на Герундий – Gerund, който се образува от основата на глагола и окончание –ing. Покажи колко добре знаеш вече разликата между герундий и сегашно причастие (gerund and present participle). Използвай правилно герундий след глаголи за предпочитание, начало и край на действие и глагол + предлог и направи за 6.00 този онлайн тест. Упражнявай се и се забавлявай онлайн с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се