logo

Тест: Притежателни местоимения. Possessive pronouns and adjectives

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че в английския език има само два вида притежателни местоимения?
2
Какво е значението на местоимението „her”?
3
Правилно ли е твърдението, че след местоимения като „theirs", "mine" и "ours” винаги трябва да има съществително име?
4
Как може да се преведе на английски местоимението „вашата“?
5
Правилен ли е изразът „my bag”?
6
Свържи местоименията с правилния превод на английски.
7
Подреди думите така, че да образуваш правилно изречение.
8
Кое местоимение се чува в аудиото?
9
Кои от следните твърдения са верни?
10
Подреди думите, за да образуваш правилно изречение.
11
Правилно ли е даденото изречение?
  • This is theirs house.
12
Свържи изреченията на български с техните съответствия на английски.
13
Попълни правилното притежателно местоимение.
  • Нашата кола е синя.
14
Довърши изречението, като използваш правилното притежателно местоимение.
  • Онази книга там е твоя.
15
Попълни правилното местоимение.
  • Това са моите най-добри приятели.

Описание на теста

В онлайн теста "Притежателните местоимения" (Possessive pronouns and adjectives) за средно ниво ще имаш възможност да провериш знанията си за притежателните местоимения в английския език. Кои са притежателните местоимения? Знаеш ли колко на брой са те? По какво се различават и по какво си приличат те с притежателните местоимения в българския език? С този онлайн тест ще можеш да се упражниш и да затвърдиш наученото за притежателните местоимения в английския език. Упражнявай се и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се