new-logo

Тест: Grado superlativo. Превъзходна степен. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Превъзходната степен за сравнение се нарича grado superlativo.
2
Превъзходната степен се използва за сравнение на предмети, животни или хора, като в случая присъщите за тях признаци, качества или свойства се сравняват в най-висока или най-ниска степен.
3
Колко вида е превъзходната степен?
4
Правилно ли е изписана относителната превъзходна степен като grado superlativo relativo?
5
Относителната превъзходна степен (grado superlativo relativo) показва най-висока или най-ниска степен на прилагателното, присъщо за предмет или лице, при сравнение с други такива от конкретна група.
6
Кой е предлогът в конструкцията на относителната превъзходна степен (grado superlativo relativo)?
  • определителен член + más / menos + ...
7
Абсолютна превъзходна степен се нарича grado superlativo absoluto.
8
По колко начина образуваме абсолютна превъзходна степен (grado superlativo absoluto)?
9
Абсолютна превъзходна степен (grado superlativo absoluto) показва притежание във висока степен на признак, качество или свойство от предмет или лице, без да се прави сравнение с други такива.
10
Първият начин за образуване на абсолютна превъзходна степен е като използваме muy + положително прилагателно име.
11
С какво не можем да съчетаваме muy?
12
Кога използваме само muy mayor?
13
Попълни празното място.
14
Попълни празното място.
15
Попълни празното място.

Описание на теста

Нашият онлайн тест по испански език за ниво А2 ти предоставя възможността да научиш много нови граматични знания, които да използваш постоянно при общуване с испаноговорящи. Този път ще обърнем внимание на степените за сравнение, които се използват за качествени прилагателни имена, кога и как се употребяват, какви особености имат и т.н, като в частност ще разгледаме превъзходната степен. Какви са знанията ти за нея ще разбереш, след като направиш теста и провериш дали наистина си научил материала от урока. Дай правилен отговор на нашите въпроси и бъди отличник по испански език в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се