logo

Тест: Средна скорост

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В зависимост от вида на траекторията движенията се разделят на:
2
В зависимост от това променя ли се или не се променя скоростта, движенията се делят на:
3
Когато тялото се движи с постоянна скорост, то движението е равномерно, а когато скоростта се променя с течение на времето, движението е променливо.
4
Формулата, с която се пресмята средната скорост, е:
  • Указание: С vcp се означава средна скорост.
5
Средната скорост на едно тяло при променливо движение е тази скорост, с която тялото при равномерно движение би изминало същия път за същото време.
6
Спринтьор бяга 100 m за 12,5 s. Колко е неговата средна скорост?
7
Джет се движи със скорост 260 m/s. Какъв път ще измине за 30 s?
8
Лекоатлетка пробягва 400 m за време 50 s. Нейната средна скорост е 9 m/s.
9
С каква скорост се движи влак, който изминава 240 km за време 3 h?
10
Автомобил се движи със средна скорост 20 m/s. За колко време ще измине път 10 000 m?
11
Средната скорост на движение на Земята около Слънцето е 30 km/s. За едно денонощие Земята изминава 2 592 000 km.
  • Указание: 1h = 3600 s
12
Първата половина от времето на движението си автомобил се движи със скорост 80 km/h, а втората половина - със скорост 40 km/h. Колко е средната скорост на движение на автомобила?
13
Автомобил пътува два часа със скорост 60 km/h, след това още един час със скорост 80 km/h, а останалите 100 km от пътя изминава със скорост 100 km/h. Колко е средната скорост на автомобила?
  • Указание: Запиши отговора си с цяло число.
14
Разстоянието между два града е 120 km. Автомобил изминава първите 50 km от пътя със средна скорост 50 km/h, а останалите - за половин час. Колко е средната скорост на автомобила за целия път?
  • Указание: Запиши отговор си с цяло число.
15
Камион изминава първата половина от разстоянието между два града със скорост v1=40 \frackmh, а втората половина - със скорост v2= 60\frackmh. Колко километра в час е средната скорост на камиона?
  • Указание: Запиши отговора си с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху средната скорост. Научи ли, че когато имаш равномерно движение, скоростта е винаги една и съща и лесно можеш да я определиш? Ще провериш дали си разбрал как можеш да определиш средната скорост на движение, когато имаш променливо движение. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се