new-logo

Тест: Ударението. Agudas, llanas y esdrújulas. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
La palabra aguda е дума, чиято ударена сричка се произнася по-силно от останалите. Коя е тази сричка?
2
La palabra llana е дума, чиято ударена сричка е:
3
La esdrújula е дума с предпоследна ударена сричка.
4
Какво означава hiato?
5
Думите с hiato (хиатус), образувани от една затворена ударена гласна и една отворена неударена гласна (или от една отворена неударена гласна и една затворена ударена гласна) винаги носят графично изписано ударение върху затворената гласна и не зависят от общите правила за ударение.
6
Глаголът rehusar означава:
7
Наречията, които завършват на -mente носят графично изписано ударение, ако прилагателното име, от което произлизат, е с изписано графично ударение.
8
Вярно ли е, че кратките форми на личните местоимения са енклитични, т. е. те нямат собствено ударение, а обикновено образуват една акцентна група с думата, която стои пред тях?
9
Думите, образувани с енклитични местоимения трябва да носят ударение по съответното правило, без значение дали същата дума без енклитично местоимение има или няма графично изписано ударение.
10
Свържи думите с техните значения.
11
Какво означава думата valor?
12
В кой от вариантите думата искреност е изписана правилно?
13
Как се пише думата травма на испански език?
14
Коя дума означава край, бряг?
15
Какво означава cántaro на български език?

Описание на теста

Този онлайн тест по испански език за ниво А2 е продължение на новите знания, които вече имаш. Разширяваме темата за правилата за ударение в испанския език и затвърждаваме вече наученото дотук. Ще научиш още много нови думи, какво е характерно за тях и дали е нужно да им поставиш графично ударение. Тестът ще ти помогне да провериш дали си научил всичко за ударенията. Направи го, отговори правилно на въпросите и бъди най-добрия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се